13/05/2019 - 19:47

Phong Điền làm theo gương Bác  

3 năm qua, Đảng bộ huyện Phong Điền triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW). Qua đó, từng bước tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và nhân dân. Quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình trên các lĩnh vực.

Mô hình “thu gom rác thải” do Hội CCB xã Giai Xuân phát động, được bà con đồng tình hưởng ứng.

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Giai Xuân là một trong những điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Phong Điền. Hội CCB xã đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nhân dân cùng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là việc vận động cán bộ, hội viên, bà con nhân dân đóng góp thực hiện các công trình giao thông nông thôn; tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu gom rác thải... Năm 2018, Hội CCB xã đã vận động thực hiện nhiều công trình thiết thực, như: bê tông hóa tuyến đường tổ 4, ấp Tân Hưng, xây dựng 5 cây cầu, 2 cái đập, với tổng chi phí trên 540 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Hoàng Bé, Chủ tịch Hội CCB xã, làm theo lời Bác bằng những việc làm nhỏ, do đó, hễ đường bê tông hóa đến đâu thì Hội CCB vận động thu gom rác thải đến đó.

Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường ấp Thới An A được bê tông thẳng tắp, anh Lê Quốc Đạt, Phó Trưởng ấp Thới An A, phấn khởi kể: “Trước đây, bà con hay vứt rác bừa bãi xuống kênh rạch. Với sự kiên trì vận động của Hội CCB xã  và các đoàn thể ấp, tập quán này dần thay đổi. Hiện nay, mỗi tháng bà con đóng 15.000 đồng để hỗ trợ chi phí cho xe rác thu gom. Từ khi có mô hình này, cảnh quan sạch đẹp hơn, ý thức người dân ngày càng nâng lên đáng kể…”. Thực hiện lời dạy của Bác, Hội CCB xã Giai Xuân luôn xem việc đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao mức sống là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Thông qua việc hỗ trợ vay vốn, thực hành tiết kiệm,… đã giúp cho nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế bền vững...

Đảng bộ huyện Phong Điền xác định thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua 3 năm qua, các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, chỉ đạo tất cả 50 tập thể và 3.523 cá nhân viết bản đăng ký học tập và làm theo Bác. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được lồng ghép với các phong trào thi đua, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua đó, nhiều phong trào thi đua được phát động, thực hiện có hiệu quả; tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Đảng bộ huyện chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng nhiều mô hình, phần việc “làm theo” Bác thiết thực, hiệu quả, như: Mặt trận Tổ quốc với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững”; Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng mô hình nuôi heo đất, hũ hạo tình thương; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn việc học tập với thực hiện các phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành;… Trong 3 năm, các Hội, đoàn thể huyện đã xây dựng được 170 mô hình học tập và làm theo Bác mang lại kết quả cao.

Theo đồng chí Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện đẩy mạnh tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, liên tục và trở thành ý thức tự giác của mỗi người.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết