01/04/2019 - 08:26

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên 

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các cấp ủy đảng xác định thực hiện những giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là rất quan trọng. Nhiều cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng các chương trình, nghị quyết thiết thực, phù hợp; trong đó chú trọng quan tâm, tạo điều kiện, phân công cán bộ, đảng viên tham gia công tác hỗ trợ địa phương gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Quận ủy Bình Thủy chúc mừng, tặng Giấy khen cho các đồng chí cán bộ có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 02-NQ/QU. Ảnh: Nguyễn Tín

Từ năm 2016, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Cái Răng đã phân công các đoàn cán bộ quận chỉ đạo toàn diện hoạt động của các phường. Theo đó, mỗi đoàn cán bộ, do đồng chí ủy viên BTV Quận ủy làm Trưởng đoàn, phối hợp với Đảng ủy các phường, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên ban chỉ đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc để giúp địa phương giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm 2018, với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của đoàn cán bộ quận, các phường cơ bản đều hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến rõ nét. Tất cả 7 Đảng ủy phường hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó Đảng ủy các phường Ba Láng, Phú Thứ, Thường Thạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Đặng Văn Đúng, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Cái Răng, Trưởng đoàn cán bộ quận chỉ đạo phường Thường Thạnh, cho biết: “Đoàn cán bộ gồm có 12 thành viên, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ phù hợp; đồng thời phụ trách 1 khu vực để cùng dự họp lệ, sinh hoạt với khu vực… Qua đó, nắm bắt tình hình, kịp thời tìm ra giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc”. Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đoàn cán bộ quận phối hợp với Đảng ủy phường đề ra các chỉ tiêu, giải pháp phù hợp. Nổi bật như vận động 1.000 hộ với diện tích 710,5ha tập trung trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đặc biệt là mô hình phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. “Nhiệm vụ của đoàn rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của phường. Đây được xem là “cánh tay nối dài” của BTV trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phường; đòi hỏi mỗi cán bộ, đặc biệt là Trưởng đoàn phải có sự quan tâm, sâu sát, gắn bó mật thiết với địa phương. Qua đó thể hiện được vai trò, tinh thần trách nhiệm, nêu gương của người cán bộ, đảng viên”- đồng chí Đặng Văn Đúng, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy nhấn mạnh.

Tại quận Bình Thủy, việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/QU của Quận ủy về phân công cán bộ hỗ trợ khu vực, đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. BTV Quận ủy giao Ban Tổ chức Quận ủy hướng dẫn cán bộ được phân công phối hợp với cấp ủy cơ sở thực hiện đăng ký những phần việc cụ thể hỗ trợ khu vực. Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, từng đồng chí được phân công chỉ đạo cơ sở đã xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp tốt với cấp ủy khu vực thực hiện có hiệu quả những phần việc đã đăng ký. Kết quả, năm 2018, 46 khu vực đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu  nhiệm vụ, 46 khu vực đạt tiêu chuẩn “khu vực văn hóa”, “3 không”; 38/46 khu vực có phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư. Hầu hết các đồng chí được phân công chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở hoàn thành tốt những phần việc đã đăng ký, có 16/46 đồng chí được nhận xét xuất sắc.

Theo đánh giá của BTV Quận ủy Bình Thủy, đây là việc làm thiết thực tiếp tục được sự đồng thuận cao của cơ sở và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế xã hội, củng cố hệ thống chính trị. Mối quan hệ giữa cấp ủy khu vực, các đoàn thể và nhân dân với các đồng chí được Quận ủy phân công có sự gắn kết chặt chẽ. Hầu hết các đồng chí được Quận ủy phân công hỗ trợ khu vực đều quán triệt rõ mục đích, chức năng, nhiệm vụ và có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. 

Tùy đặc điểm, tình hình thực tế, từng cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã có những sáng tạo, đổi mới trong cách làm cốt sao để phát huy tối đa vai trò của từng cấp ủy viên, trưởng, phó các ngành, đoàn thể gắn với chức năng, nhiệm vụ công tác. Đây không chỉ là việc làm thiết thực giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ở cơ sở, đổi mới, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ ngành, địa bàn dân cư mà còn là cơ hội để từng đảng viên, nhất là đảng viên trẻ có cơ hội cống hiến và trưởng thành về nhiều mặt. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, đảng ủy viên phụ trách công tác tổ chức của Đảng ủy thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ: “Được Đảng ủy phân công chỉ đạo Chi bộ trường Mầm non thị trấn; đồng thời, tăng cường về Chi bộ ấp Thầy Ký, tôi đã tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích trong quá trình công tác. Tôi thường xuyên tham dự các cuộc họp, sinh hoạt cùng với các đảng viên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tư vấn, hỗ trợ chi ủy đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết nhiệm vụ của chi bộ”.

Có thể thấy việc phân công cán bộ, đảng viên về hỗ trợ cơ sở, chi bộ ngành, địa bàn dân cư đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đồng thời, nâng cao vai trò, nhận thức chính trị, phát huy đúng năng lực, sở trường gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đồng chí cán bộ, đảng viên. Đây cũng được xem là một việc làm thiết thực, cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết