14/04/2021 - 20:15

Ô Môn lập danh sách 51 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND quận 

(CT)- Chiều 14-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận đã báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri. Những người ứng cử đều được đa số cử tri biểu quyết thống nhất cao.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách ứng cử đại biểu HÐND quận nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm có 51 người. Trong đó, nữ 49,02%, trẻ dưới 40 tuổi 33,33%, ngoài Ðảng 9,8%, tái cử 51,61%, dân tộc thiểu số 9,8%, tôn giáo 1,96%.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQVN quận sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử các ứng cử viên.

ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết