29/01/2018 - 14:02

Tiến sĩ Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ:

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ (CĐCT) nhiệm kỳ 2015-2020 đã được triể​n khai nửa chặng đường, đạt nhiều thành tựu nhưng cũng gặ​p không ít khó khăn, thách thức. Công tác​ nào​ đ​ư​ợ​c Đảng bộ trường tậ​p trung đ​ể​ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại? Tiến sĩ Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường CĐCT, cho biết:

Trường CĐCT hiện có 173 đảng viên, với trên 8.900 học sinh sinh viên (HSSV) các bậc hệ đào tạo. Nửa nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu của Đại hội được Đảng bộ chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ, nhiều công tác đạt và vượt cả chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ kết nạp 67 đảng viên mới (đạt 134% chỉ tiêu kết nạp trong cả nhiệm kỳ). Trường hiện có 377 cán bộ công chức viên chức (CBCCVC), trong đó có 4 tiến sĩ, 150 thạc sĩ và nghiên cứu sinh; tăng 38 người có trình độ sau đại học so với đầu nhiệm kỳ, đảm bảo phục vụ công tác, hoạt động giáo dục, đạt theo chuẩn nghề nghiệp và chuẩn cán bộ quản lý. Về trình độ chính trị, trường có 1 cử nhân, 7 cao cấp, 50 trung cấp, tăng so với đầu nhiệm kỳ. Công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ đi vào ổn định; đánh giá kết quả học tập của người học được nề nếp, đảm bảo công bằng, khách quan... 

* Xin ô​ng cho biết cụ thể thành tựu nổi bật và đâu là yếu tố quan trọng để Đảng bộ Trường CĐCT đạt được ở nửa nhiệm kỳ?

- Trong các mặt hoạt động, lãnh đạo trường thực hiện khá hiệu quả nhiệm vụ chính trị; trong đó có việc lãnh đạo chính quyền tổ chức thực hiện tốt công tác chuyên môn- hoạt động quan trọng đối với cơ sở đào tạo. Kết quả tuyển sinh trong 3 năm đầu nhiệm kỳ, mỗi năm, đạt từ 1.960 đến 2.600 sinh viên; chất lượng tuyển sinh ổn định, một số ngành thu hút thí sinh, tuyển đủ chỉ tiêu. Năm 2017, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã chứng nhận nhà trường chuyển đổi 29 ngành CĐ, trung cấp ngoài sư phạm. Trường tiếp tục đào tạo 12 ngành sư phạm. Trước năm 2015, trường có 236 học viên hệ liên thông đại học, nay con số tăng gần gấp 3 lần, chưa kể hơn 800 học viên ở các lớp ngắn hạn.

Từ năm 2015 đến 2017, cán bộ, viên chức nhà trường đã chủ nhiệm và hoàn thành 71 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH), 158 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở (trong đó có 2 sáng kiến được công nhận cấp thành phố); 6 bài báo khoa học chuyên ngành được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế, 11 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học trong nước có chỉ số ISSN. Trường có 201 khóa luận tốt nghiệp sinh viên được Hội đồng chấm thông qua và xét tốt nghiệp 100%. 

Để đạt kết quả trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ trường luôn được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND và các sở, ngành  liên quan trong TP Cần Thơ, giúp trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và ĐBSCL. Việc phát triển trường đi đúng hướng đã tạo được sự đoàn kết gắn bó trong Đảng bộ, CBCCVC thi đua hoàn thành nhiệm vụ, tạo nền tảng vững chắc cho quy mô đào tạo của trường phát triển bền vững.  Ban Thường vụ Đảng ủy luôn theo dõi tình hình diễn biến tư tưởng của đảng viên ở Đảng bộ, có phương án giải quyết các vụ việc tồn đọng theo quy định Điều lệ Đảng, quy định kiểm tra giám sát trong Đảng bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình...

Giờ học thực hành của sinh viên Trường CĐCT. Ảnh: B.NG

Giờ học thực hành của sinh viên Trường CĐCT. Ảnh: B.NG

* Cò​n những hạn chế, khuyết điểm nào cần tập trung khắc phục, thưa ô​ng?

-  Tuy bộ máy tổ chức, nhân sự của trường đã được hoàn thiện và dần ổn định nhưng đội ngũ quản lý còn thiếu kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp trong việc thực thi nhiệm vụ; đội ngũ thừa theo biên chế nhưng thiếu cục bộ ở một số chuyên ngành, bộ phận, nên ảnh hưởng đến quá trình hoạt động và phát triển của trường. Cơ sở hạ tầng của trường có khang trang nhưng chưa xứng tầm đối với một trường cao đẳng, thiếu thiết bị dạy học, thực hành, thực tập ở một số chuyên ngành nên phải thường xuyên liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp hỗ trợ trong công tác đào tạo. Khó khăn này sẽ trực tiếp cản trở kế hoạch phát triển quy mô và chất lượng đào tạo, NCKH của trường và việc khắc phục cần phải có thời gian nhất định. Kể từ năm 2017, khi hệ thống trường CĐ, trung cấp chuyển sang cơ chế quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nguồn tuyển sinh các trường nói chung, trong đó có CĐCT gặp nhiều khó khăn; dự báo cho những năm tiếp theo sẽ có những khó khăn nhất định. Hơn nữa, theo lộ trình, trường phải đảm bảo cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn vào cuối nhiệm kỳ 2015- 2020. Đây là một thách thức rất lớn của Đảng bộ trong công tác lãnh, chỉ đạo quản lý các hoạt động nhà trường.

Xác định những mặt còn hạn chế, Đảng bộ trường đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể. Bên cạnh thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên; chú trọng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm, phải kiên quyết, bám sát mục tiêu, có kế hoạch thực hiện, phân công cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, động viên kịp thời. Đồng thời xây dựng khối đoàn kết nội bộ, mỗi đảng viên nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình để góp phần nâng cao hiệu quả khối đoàn kết nội bộ; chăm lo công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên có vừa hồng, vừa chuyên.

* Cụ​ thể​ các mục tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại là​ gì​, thưa ô​ng?

  - Giai đoạn 2018-2020, Đảng bộ trường phấn đấu 100% đảng viên, CBCCVC, HSSV tham gia học tập Nghị quyết chính trị; phát triển thêm 20 đảng viên mới (trong đó ít nhất 10% là HSSV); các đoàn thể đạt Trong sạch vững mạnh; Đảng bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh hàng năm... Để đạt chỉ tiêu này,  Đảng bộ trường tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, làm cho chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ đơn vị đồng bộ về cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa về trình độ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức đoàn kết, xây dựng tập thể; chăm lo công tác phát triển đảng viên...

Đồng thời trường kiện toàn tổ chức bộ máy, có kế hoạch tạo nguồn quy hoạch đào tạo về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo các lớp do cấp trên tổ chức; khuyến khích tự học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng tốt hơn; tiếp tục quy hoạch đội ngũ theo đề án phát triển nguồn nhân lực của trường đến năm 2020 và có kế hoạch bố trí, điều chuyển, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng bổ sung hợp lý theo lộ trình; coi trọng việc nhận mới và đào tạo đội ngũ giảng dạy có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Quan trọng hơn, tạo động lực để mỗi đảng viên, cán bộ giảng viên, công nhân viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm để góp phần cùng tập thể trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

* Xin cảm ơn ô​ng!

B.NGỌC (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết