25/01/2020 - 14:41

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội để TP Cần Thơ vững bước tiến lên 

Năm 2019 khép lại, TP Cần Thơ tự hào với những thành quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả này là cả quá trình phấn đấu, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh (QPAN) toàn diện, phát triển ổn định của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ. Đây là động lực tạo đà để thành phố hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), QPAN năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp đầu năm mới, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chia sẻ:

Năm 2019, với sự chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo, giám sát của Thành ủy, HĐND thành phố; điều hành kịp thời, quyết liệt của UBND thành phố cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, TP Cần Thơ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt kết quả tích cực, với 11/13 chỉ tiêu chủ yếu vượt và đạt kế hoạch.


Trong năm 2019, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,84%, cao hơn mức tăng năm 2018 (tốc độ tăng trưởng đạt 7,02%), cao hơn mức bình quân cả nước (khoảng 6,8%). Đặc biệt, trong năm cả ba khu vực kinh tế tăng đều; cơ cấu kinh tế và nội bộ các ngành, lĩnh vực phát triển theo hướng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng năng suất lao động. Trong đó, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp khá cao, ước tăng 7,85% so với năm 2018. Khu vực dịch vụ phát triển đa dạng với nhiều loại hình, tác động tích cực đến các lĩnh vực khác. Trong đó, quan tâm mời gọi đầu tư phát triển hệ thống trung tâm phân phối, bán lẻ, logistics, du lịch... góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ chiếm 59,34% GRDP; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ thực hiện 134.303,34 tỉ đồng, tăng 11,43% so với năm 2018; sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, nâng cao chất lượng, phát huy thế mạnh loại hình du lịch sông nước, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng gắn với tham quan di tích lịch sử - văn hóa.

Cải cách hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nâng cao hài lòng của tổ chức, công dân với cung cách phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và vốn đăng ký tăng mạnh, tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thành phố quyết định chủ trương đầu tư 18 dự án ngoài ngân sách về kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ, với tổng mức hơn 25.000 tỉ đồng; các khu chế xuất và công nghiệp thu hút 9 dự án mới với tổng vốn đăng ký 35 triệu USD. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách được thực hiện theo tiêu chí cụ thể, tích cực, đồng bộ và có lợi cho thành phố...

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII. Đồng chí đánh giá như thế nào về quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết?

- Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo quyết liệt thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội... Toàn hệ thống chính trị đã tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2020. Mỗi đơn vị cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp tình hình thực tế địa phương; kịp thời tận dụng thời cơ, tăng cường liên kết với các địa phương và huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó tạo nên sự thống nhất trong nhận thức tư tưởng và hành động, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, đóng vai trò trung tâm toàn diện, là động lực phát triển, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong vùng ĐBSCL.  

Trong đó, đâu là những điểm sáng phát triển KT-XH của thành phố, thưa đồng chí?

- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Mô hình tăng trưởng kinh tế từ chủ yếu theo chiều rộng đã có sự chuyển dịch sang kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu; hình thành những động lực tăng trưởng mới, mô hình mới. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ- công nghiệp- nông nghiệp công nghệ cao; chất lượng tăng trưởng đang dịch chuyển dần từ nền kinh tế có tỷ lệ vốn đóng góp cao sang tăng dần tỷ lệ đóng góp của năng suất lao động và khoa học công nghệ. Đổi mới mô hình tăng trưởng còn thể hiện ở việc chuyển đổi từ chú trọng xuất khẩu và vốn đầu tư sang phát triển đồng thời cả vốn đầu tư, xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước trên cơ sở phát huy nội lực, tăng số lượng và chất lượng doanh nghiệp, quan tâm đầu tư và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế: tái cơ cấu công nghiệp; tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; cơ cấu lại đầu tư với trọng tâm là đầu tư công có trọng điểm, tránh dàn trải, hoàn thành công trình đúng tiến độ, không để nợ đọng xây dựng cơ bản; cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, thị trường tài chính… từng bước mang lại hiệu quả cao.

Một góc đô thị TP Cần Thơ sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, thành phố đã quan tâm thực hiện 3 khâu đột phá: xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông (đường bộ, sân bay, bến cảng), công trình thủy lợi chống sạt lở, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, các khu đô thị mới, khu dân cư ở nông thôn; huy động vốn đầu tư hiệu quả hơn, sức cạnh tranh của nền kinh tế có bước cải thiện, hài hòa hơn giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường…

Từ những nỗ lực trên, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá, GRDP (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân trên 7,56%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đóng góp đáng kể vào việc đảm bảo chi tiêu GRDP bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến cuối năm 2019, thành phố hoàn thành chỉ tiêu 36/36 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn một năm so với kế hoạch...

Tiếp bước thành công, xin đồng chí cho biết thành phố đặt ra những vấn đề gì cần phát huy để vững bước tiến lên trong năm 2020?

- Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của các Nghị quyết, Kế hoạch. Trên tinh thần đó, thành phố xác định nội dung chủ yếu của chủ đề năm 2020 là: Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Do đó, đòi hỏi thành phố phải nỗ lực phấn đấu gấp hai, ba lần so với các năm trước. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà thành phố đặt ra là: tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố...

Xin cảm ơn đồng chí!

HÀ VĂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết