15/06/2020 - 06:20

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ

Nỗ lực cho bước tiến mới của giáo dục - đào tạo thành phố 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ đã lãnh đạo toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đưa giáo dục - đào tạo thành phố có nhiều bước tiến mới, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đoàn học sinh TP Cần Thơ tham dự và đạt giải cao tại cuộc Giao lưu Robothon và Wecode quốc tế năm 2019 ở Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2019. Ảnh do Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cung cấp

Đảng bộ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ có 6 chi bộ trực thuộc với 57 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ quyết tâm vượt khó, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 5 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu. Đảng bộ thực hiện đạt hiệu quả các chủ đề năm: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý”, “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Cải cách hành chính, vận động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”. Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu huy động học sinh hằng năm do HĐND thành phố giao.

Trong 5 năm qua, giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông của thành phố được củng cố, nâng cao chất lượng. Hằng năm, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ Khá trở lên đạt trên 50%, xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên đạt trên 90%. Đặc biệt, TP Cần Thơ có học sinh đạt giải cấp khu vực và quốc tế (1 học sinh THPT đạt HCB Olympic Tin học Châu Á năm 2017; 26 học sinh tiểu học được công nhận và đạt giải tại Cuộc thi Robothon và Wecode quốc tế); công tác tổ chức thi THPT quốc gia đúng quy chế, đảm bảo an toàn. Hằng năm, trên 93% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT và  tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học tăng từ 37% đến hơn 50%.

Mạng lưới trường lớp ngày càng phát triển, cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, xã hội hóa. Toàn thành phố không còn phòng học tạm. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm. Sách, thiết bị, đồ dùng dạy học và các nguồn kinh phí được đầu tư và triển khai kịp thời, đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học. Sở GD&ĐT được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua về hoàn thành các lĩnh vực công tác các năm học: 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Đồng chí Trần Hồng Thắm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết: Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố, Đảng bộ đã nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong hoạt động của Đảng; cũng như chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành.

***

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và phát triển GD&ĐT đáp ứng yêu cầu đổi mới”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở GD&ĐT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu... Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29, Kết luận số 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đặc biệt là triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Đảng ủy Sở GD&ĐT xác định các khâu đột phá là tiếp tục tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành cơ chế chính sách lĩnh vực GD&ĐT; lãnh đạo toàn thể đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng. Đồng chí Trần Hồng Thắm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết: Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quản lý. Ngành chỉ đạo triển khai việc thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên của các cơ sở giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Thành ủy hằng năm...

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết