10/11/2014 - 09:41

Những chuyển biến mới ở Ban Quản lý dự án huyện Thới Lai

Từ năm 2013 đến nay, Ban Quản lý Dự án (QLDA) huyện Thới Lai đã khởi công xây dựng 40 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, hầu hết các công trình đều bảo đảm tiến độ và chất lượng theo hợp đồng. Đó là khẳng định của lãnh đạo Ban QLDA huyện Thới Lai khi nói về kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4) của đơn vị.

 Trường Mầm non thị trấn Thới Lai hoàn thành vượt tiến độ so với hợp đồng.

Ban QLDA huyện Thới Lai có tổng số 15 cán bộ, viên chức và Chi bộ Ban có 13 đảng viên. Ban được giao nhiệm vụ thay mặt UBND huyện làm chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn theo phân cấp. Theo đồng chí Phan Nguyễn Bảo Khánh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 vào tháng 11-2012, Chi ủy và lãnh đạo Ban đã thẳng thắn phân tích, chỉ ra một số hạn chế thuộc trách nhiệm của mình. Trong đó nổi lên là cán bộ, đảng viên và viên chức (CB, ĐV, VC) học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước chưa nghiêm; việc nắm bắt tư tưởng của chi ủy đối với cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; một số CB, ĐV, VC ngại va chạm, chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình, trong các cuộc họp ít phát biểu ý kiến. Công tác quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ cho CB, ĐV, VC chưa được quan tâm… Ngay sau kiểm điểm, chi ủy đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả để khắc phục khuyết điểm. Cùng với giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm cho CB, ĐV, VC về việc học tập chính trị, Chi ủy và lãnh đạo Ban đã sắp xếp công việc hợp lý để CB, ĐV, VC tham gia đầy đủ các cuộc quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước do Huyện ủy tổ chức. Mặt khác, Chi ủy đưa nội dung học tập nghị quyết của Đảng thành một trong những tiêu chí phân loại và đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Nhờ vậy, từ năm 2013 đến nay, 100% CB, ĐV, CC của Ban đã tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của Đảng. Chi ủy cũng phân công 1 đồng chí trong Ban Chi ủy chịu trách nhiệm theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của CB, ĐV, VC nên những trường hợp có biểu hiện sa sút trong nhận thức và hành động đều được động viên, uốn nắn, giáo dục kịp thời.

Chi ủy và lãnh đạo Ban QLDA Thới Lai cũng đã triển khai nhiều biện pháp để khắc phục các khuyết điểm khác trong công tác xây dựng Đảng. Điển hình như trước khi tổ chức họp lệ chi bộ, chi ủy gửi dự thảo báo cáo trước 3 ngày để các đảng viên nghiên cứu và gợi ý những nội dung trọng tâm cần đóng góp ý kiến và thảo luận… Nhờ vậy, các đảng viên trong chi bộ đã từng bước khắc phục được tình trạng e dè trong công tác tự phê bình và phê bình; bình quân mỗi cuộc họp lệ chi bộ có từ 10 ý kiến phát biểu trở lên, tăng gấp đôi so với trước đây. Sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, chi ủy và lãnh đạo Ban đã chú trọng công tác quy hoạch và đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ CB. Cụ thể, Chi ủy và lãnh đạo Ban đã đề nghị Huyện ủy phê duyệt quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý Ban giai đoạn 2015-2020 gồm 5 đồng chí. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, chi ủy và lãnh đạo Ban đã cử 3 CB đi học trung cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, từ năm 2013 đến nay, Chi ủy và lãnh đạo Ban cũng đã cử 45 lượt CB, ĐV, VC đi bồi dưỡng nghiệp vụ về QLDA, giám sát công trình, kỹ sư định giá, nghiệp vụ đấu thầu…Chi ủy và lãnh đạo ban đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ. Đồng chí Phan Nguyễn Bảo Khánh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban, nói: “Thực hiện các quy chế ban hành, gần 2 năm qua, hàng tuần lãnh đạo Ban duy trì họp giao ban với bộ phận kỹ thuật để bàn bạc thống nhất nhiệm vụ; hàng tháng bộ phận tài chính phải công khai rõ ràng việc thu, chi tài chính của đơn vị và tiến độ giải ngân các công trình… Từ đó, CB, ĐV, VC trong đơn vị đoàn kết, tin tưởng nhau hơn”.

Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Chi ủy và lãnh đạo Ban QLDA huyện Thới Lai cũng thẳng thắn phân tích chỉ ra một số hạn chế trong công tác chuyên môn, như: đôi lúc trong triển khai các công trình xây dựng cơ bản chưa phối hợp chặt với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các ngành có liên quan… nên ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và công trình thiếu hợp lý. Đồng chí Nguyễn Văn Niên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban QLDA, cho biết: “Sau đợt kiểm điểm, lãnh đạo Ban đã nghiêm túc và kiên quyết khắc phục bằng được khuyết điểm này”. Theo đánh giá của lãnh đạo một số xã, thị trấn, từ năm 2013 đến nay, trước khi triển khai các công trình xây dựng cơ bản, Ban QLDA huyện đều ra thông báo và bàn giao hồ sơ thiết kế dự toán công trình cho chính quyền cơ sở nơi xây dựng công trình. Trên cơ sở đó, chính quyền cơ sở thành lập ban giám sát cộng đồng và phối hợp với Ban triển khai tuyên truyền vận động và tổ chức họp dân để lấy ý kiến. Đồng chí Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh, nói: “Cuối tháng 10 vừa qua, Ban QLDA huyện tổ chức khởi công xây dựng Trường Mầm non Tân Thạnh. Trước khi khởi công, Ban QLDA huyện đã phối hợp xã định vị diện tích xây dựng, cắm mốc; giao bản vẽ thiết kế cho xã để xã cử cán bộ giám sát và thành lập ban giám sát cộng đồng…”. Đối với những công trình xây dựng liên quan đến ngành giáo dục và y tế, bên cạnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở nơi xây dựng công trình, trước khi thiết kế công trình Ban còn lấy ý kiến đóng góp của cơ quan chuyên môn nhằm thiết kế công trình đúng tiêu chuẩn và phù hợp với từng ngành.

Song song đó, với mục tiêu thực hiện các công trình xây dựng cơ bản bảo đảm tiến độ và chất lượng, gần 2 năm qua, lãnh đạo ban cử các CB kỹ thuật thường xuyên bám sát các công trình để phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát, chính quyền địa phương giám sát chất lượng công trình và đôn đốc nhà thầu tích cực thi công bảo đảm đúng tiến độ. Anh Đinh Hải Ninh, cán bộ kỹ thuật của Ban, bộc bạch: “Hiện nay, Ban QLDA huyện đang làm chủ đầu tư xây dựng 5 công trình gồm: Trường Mầm non Trường Xuân A, Trường Tiểu học Trường Xuân A, Trường Tiểu học Đông Bình, Trường Tiểu học Trường Thắng và Trường Mầm non Tân Thạnh. Được lãnh đạo giao nhiệm vụ, hàng ngày các cán bộ kỹ thuật thường xuyên đến các công trình để giám sát kỹ thuật, bảo đảm công trình đạt chất lượng theo thiết kế, đồng thời đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công để công trình hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng”. Với những nỗ lực của CB, ĐV, VC Ban QLDA huyện, từ năm 2013 đến nay, 40 công trình xây dựng cơ bản do Ban QLDA huyện làm chủ đầu tư đều đạt tiến độ đề ra, trong đó một số công trình hoàn thành trước thời hạn hợp đồng như: Trường Mầm non Thới Thạnh, Trường Mầm non Định Môn, Trường Mầm non thị trấn Thới Lai, Trạm Y tế xã Định Môn... Nhờ các công trình thực hiện đúng tiến độ nên việc giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản của huyện đạt cao. Trong đó, năm 2013, tổng nguồn vốn được giao 100,66 tỉ đồng, giải ngân đạt 92%; năm 2014, tổng nguồn vốn giao 145,8 tỉ đồng, trong 10 tháng đã giải ngân đạt hơn 78% (là một trong những đơn vị có tiến độ giải ngân cao nhất thành phố). Hầu hết các công trình do Ban QLDA huyện làm chủ đầu tư khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều được đơn vị tư vấn kiểm định chất lượng đánh giá đạt chất lượng tốt.

Với sự nỗ lực, quyết tâm và triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, đến nay, Ban QLDA huyện Thới Lai đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và trong công tác chuyên môn của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Văn Niên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban QLDA huyện Thới Lai, nói: “Thời gian tới, Chi ủy và lãnh đạo Ban tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ của từng CB, ĐV, VC; tiếp tục tạo điều kiện cho CB, ĐV, VC đi học nâng cao trình độ mọi mặt. Lãnh đạo Ban cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc triển khai các công trình xây dựng cơ bản của huyện bảo đảm tiến độ và chất lượng…”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết