10/03/2020 - 07:01

Ngành thuế quyết tâm tinh gọn, đảm bảo hiệu quả bộ máy 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18 ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, đến tháng 2 vừa qua, toàn ngành thuế đã hoàn thành vượt kế hoạch sắp xếp Chi cục Thuế (CCT) khu vực cả tiến độ và số lượng. Mặc dù giảm đầu mối nhưng ngành thuế quyết tâm không ảnh hưởng đến nguồn thu…

Lãnh đạo Cục Thuế TP Cần Thơ trao Quyết định thành lập các CCT khu vực.

Bộ máy đã gọn nhẹ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Tổng cục Thuế đã xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất CCT cấp huyện để thành lập CCT khu vực. Ngày 13-4-2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập CCT quận, huyện, thị xã, thành phố thành CCT khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo lộ trình đến hết năm 2020, toàn hệ thống thuế sẽ phải hợp nhất khoảng 548 CCT quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 Cục Thuế thành 257 CCT khu vực, giảm 291 CCT, chỉ còn 420 CCT cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trong toàn quốc.

Theo ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, xác định đây là nhiệm vụ trong tâm nhưng cũng rất khó khăn, vì vậy trong quá trình thực hiện cần phải có kế hoạch triển khai theo lộ trình phù hợp. Ngành thuế đã thực hiện làm điểm, qua đó rút kinh nghiệm để triển khai các đợt tiếp theo. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, hợp nhất CCT đã được phê duyệt và triển khai trên cơ sở bảo đảm hoạt động quản lý thuế trên địa bàn các CCT sáp nhập không bị ảnh hưởng. Tổng cục Thuế cũng đã sửa đổi các quy trình nghiệp vụ thuế; hướng dẫn thực hiện chuyển đổi dữ liệu; bố trí cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công việc.

Năm 2018, Tổng cục Thuế thực hiện thí điểm thực hiện việc sắp xếp, hợp nhất CCT khu vực tại 6 Cục Thuế, hợp nhất 34 CCT thành 16 CCT khu vực. Trên cơ sở đó, năm 2019, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện 5 đợt triển khai ở 78 Cục Thuế, hợp nhất 434 CCT thành 207 CCT khu vực. Trong 2 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thuế đã thực hiện 2 đợt cuối cùng tại 27 Cục Thuế, hợp nhất 97 CCT thành 46 CCT khu vực. Như vậy, toàn hệ thống thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các CCT. Số lượng CCT sau khi hợp nhất còn lại là 415 CCT (giảm 296 CCT) đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng theo kế hoạch.

Không ảnh hưởng nhiệm vụ

Sau khi sắp xếp, số lượng chi cục ở cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước giảm từ 711 xuống 415 chi cục và giảm đến 2.100 đội thuế. Mặc dù vậy, nhiệm vụ thu thuế, nguồn thu quan trọng nhất của ngân sách nhà nước, vẫn được bảo đảm. Năm 2019, toàn ngành đã thu 1,27 triệu tỉ đồng, vượt 9,3% dự toán, là lần đầu tiên cả 63 tỉnh, thành phố đều thu ngân sách vượt kế hoạch.

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7-10-2019 trên cơ sở hợp nhất 2 CCT quận Thốt Nốt và CCT huyện Vĩnh Thạnh, CCT khu vực Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh của TP Cần Thơ nhanh chóng đi vào ổn định. Minh chứng cụ thể đó là, năm 2019, CCT khu vực Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh đã hoàn thành và vượt 28,5% dự toán được giao và có 4/6 nguồn thu đạt, vượt dự toán. Theo ông Chung Huệ Minh, Chi cục trưởng CCT Khu vực Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh, thực tế khi đi vào hoạt động CCT khu vực gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Chẳng hạn, việc vận hành và quản lý hệ thống mạng; nắm số liệu kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh; cách quản lý và điều hành công việc của các đội chức năng… Bên cạnh đó, khoảng cách về địa lý giữa trụ sở chính và bộ phận một cửa ảnh hưởng đến công tác luân chuyển hồ sơ. Với sự nỗ lực của tập thể và sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, những khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ, CCT khu vực nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.

Bên cạnh đó, trong năm 2019 Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Ngoài ra, ngành Thuế tiếp tục triển khai việc nâng cấp các thủ tục hành chính lên mức 3,4. Theo Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 của Hội đồng Tư vấn cải cách hành chính của Chính phủ (APCI 2018), nhóm thủ tục hành chính thuế đứng thứ nhất trong 8 nhóm thủ tục hành chính được đưa vào đánh giá. Kết quả của những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua là chỉ số nộp thuế của Việt Nam trong Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing business 2020 toàn cầu được Ngân hàng Thế giới công bố đã tăng 22 bậc, đưa Việt Nam từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá; vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02. Theo kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế năm 2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, đã có 78% số người nộp thuế hài lòng với sự phục vụ của cơ quan thuế, tăng 3 điểm % so với khảo sát năm 2016…

Năm 2020 dự toán được Quốc hội giao cho ngành thuế có 3 khu vực tăng 10,2% so với năm 2019. Trong đó ngoài quốc doanh tăng 13,6%, đầu tư nước ngoài tăng 8,5%, doanh nghiệp nhà nước tăng 7,8%, thu nhập cá nhân tăng 16,1%. Để đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Ngành thuế cũng đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế. Thường xuyên tổ chức các “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới, giao lưu trực tuyến nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết