23/09/2019 - 15:32

Nêu gương tu dưỡng, rèn luyện 

Trong 3 năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Phòng Tài chính - Kế hoạch (TCKH) huyện Cờ Đỏ nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, 100% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm; chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Chúng tôi đến Phòng TCKH huyện Cờ Đỏ đúng lúc các ĐV đang họp chi bộ tháng 9. Trong không khí cởi mở, dân chủ, ĐV tích cực đóng góp việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10, thẳng thắn tự phê bình và phê bình để chỉ rõ những ưu khuyết điểm của từng cá nhân cũng như kết quả cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Đồng chí Hồ Văn Sĩ, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng TCKH, cho biết: Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, các ĐV đã khắc phục được tình trạng ngại phát biểu đóng góp ý kiến trong hội họp, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Mỗi cuộc họp phòng hay họp lệ chi bộ, các CB, ĐV đều tham gia phát biểu xây dựng tập thể, chỉ cho nhau những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là soi rọi bản thân với 27 nhóm biểu hiện suy thoái đề cập trong NQTW4 khóa XII để tu dưỡng, phòng tránh. Anh Lê Minh Chánh, Kế toán tổng hợp, bộc bạch: "Việc tự phê bình và phê bình hằng tháng trong họp lệ chi bộ đã giúp tôi nâng cao ý thức giữ gìn, tu dưỡng đạo đức, lối sống. Đồng thời, giúp tôi khắc phục được khuyết điểm, chấp hành nghiêm thời gian làm việc, thực hiện xây dựng báo cáo đúng thời gian quy định".

Qua 3 năm thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, CB, ĐV Phòng TCKH huyện Cờ Đỏ không chỉ nêu cao ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống, mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là tham mưu cho UBND huyện điều hành có hiệu quả lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách. Hằng năm, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát lập bộ để thu thuế, thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế và nợ thuế. Từ đó, công tác thu ngân sách hằng năm của huyện luôn vượt kế hoạch thành phố giao. Năm 2017 thu được 60,3 tỉ đồng, đạt 124% kế hoạch; năm 2018 thu được 73 tỉ đồng, đạt 117% kế hoạch; 9 tháng năm 2018 thu được gần 50 tỉ đồng, đạt 84,9% kế hoạch. Nợ đọng thuế hằng năm ở mức cho phép là dưới 5% so với tổng số thu. Việc tham mưu UBND huyện điều hành chi ngân sách luôn bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ và đạt kế hoạch thành phố giao. Riêng năm 2017 chi vốn xây dựng cơ bản từ ngân sách đạt 97% kế hoạch, năm 2018 đạt 97,7% kế hoạch và 8 tháng năm 2019 đạt 60% kế hoạch...

Cán bộ, đảng viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cờ Đỏ hỗ trợ nhau trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, với chức năng, nhiệm vụ được giao là thẩm định, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, từng CB, ĐV phụ trách lĩnh vực này đã giữ gìn phẩm chất, đạo đức, thực hiện đúng quy định, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Trần Nam Hà, CB phụ trách quyết toán các công trình, nói: "Tôi luôn trau dồi để có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; phòng tránh những cám dỗ của vật chất và lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm quy định những điều ĐV không được làm, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình thẩm định hồ sơ quyết toán công trình, một vài nhà thầu có nhã ý chi tiền bồi dưỡng để hồ sơ thông qua dễ dàng, nhưng tôi kiên quyết từ chối và hướng dẫn nhà thầu bổ sung đầy đủ thủ tục theo quy định". Từ năm 2017 đến nay, việc quyết toán 107 công trình xây dựng của huyện đúng quy định, không xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Đồng chí Hồ Văn Sĩ, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng TCKH, khẳng định: Trong 3 năm qua, phòng không có CB, ĐV biểu hiện suy thoái, vi phạm; các mặt công tác quản lý tài chính, ngân sách; thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng cơ bản có sự chuyển biến tích cực. Thời gian tới, chi bộ và lãnh đạo phòng quan tâm quán triệt giúp CB, ĐV hiểu rõ 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để phòng tránh và nắm vững nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để học tập và làm theo có hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết