05/06/2023 - 08:24

Nâng chất đội ngũ đảng viên 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Từ năm 2020 đến nay, các cấp ủy đảng quận Thốt Nốt đã kết nạp được 393 đảng viên (ĐV) bảo đảm chất lượng và tiến hành rà soát, đưa ra khỏi Đảng 102 ĐV không còn đủ tư cách, góp phần nâng chất đội ngũ ĐV. Đây là kết quả bước đầu trong thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (Chỉ thị số 28).

Cán bộ tổ chức Đảng ủy phường Thốt Nốt (bên trái) làm việc với Bí thư Chi bộ khu vực Long Thạnh 2 về công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng.

Chỉ thị số 28 được cấp ủy đảng phường Thốt Nốt quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc. Theo đồng chí Lê Hoài Phong, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Long Thạnh 2, từ năm 2020 đến nay, Chi bộ thực hiện tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi, thử thách quần chúng qua các phong trào tại địa phương, đã kết nạp được 2 ĐV là anh Lê Văn Lý, lực lượng dân quân binh chủng của phường và chị Lê Thị Diễm Trinh, hội viên Chi hội Phụ nữ khu vực, nâng tổng số ĐV hiện nay của Chi bộ lên 48 ĐV. Bên cạnh đó, Chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời góp ý, nhắc nhở những ĐV có hạn chế, khuyết điểm khắc phục. Qua góp ý, có 2 ĐV là Nguyễn Thanh Hùng và Lâm Tấn Ân đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt, không còn tha thiết với Đảng. Năm 2022, Chi bộ đã đề nghị cấp trên đưa ra khỏi Đảng 2 ĐV này.

Theo đồng Mai Minh Huy, cán bộ Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy phường Thốt Nốt, Đảng ủy phường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt việc nâng cao chất lượng phát triển ĐV và rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo chỉ đạo của cấp trên. Bằng việc thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, thử thách, chăm bồi quần chúng, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp được 31 ĐV bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định. Đảng ủy phường và các chi bộ trực thuộc cũng rà soát, giáo dục, động viên giúp nhiều ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong việc chấp hành quy định Điều lệ Đảng. Qua động viên, giáo dục theo quy trình, có 15 ĐV không chuyển biến, tiến bộ; đã đề nghị cấp trên xóa tên trong danh sách ĐV 5 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 10 trường hợp.

Hiện nay, Đảng bộ quận Thốt Nốt có 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, với 3.129 ĐV. Từ năm 2020 đến nay, việc rà soát, sàng lọc và kịp thời đưa những người không còn đủ tư cách ĐV ra khỏi Đảng được xác định là việc làm vừa cấp bách vừa có tính lâu dài trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ ĐV. Ngay khi Chỉ thị số 28 và các kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy Cần Thơ được ban hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành kế hoạch để thực hiện. Theo đó, các cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là ngăn chặn xu hướng chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng trong công tác phát triển ĐV và kiên quyết không kết nạp vào Đảng những người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ vào Đảng không trong sáng; nghiêm túc tiến hành rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt các mặt tạo nguồn, thử thách, chăm bồi quần chúng nên đã kết nạp được 393 ĐV bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng theo Chỉ thị số 28. Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng nghiêm túc rà soát, sàng lọc, đưa 102 ĐV ra khỏi đảng do vi phạm quy định Điều lệ Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí nhiều tháng liền (trong đó xóa tên trong danh sách ĐV 56 trường hợp, cho ra khỏi Đảng là 46 trường hợp).

Những kết quả bước đầu trong thực hiện Chỉ thị số 28 ở quận Thốt Nốt đã có tác động tích cực trong việc quản lý, giáo dục, nhắc nhở ĐV, góp phần giúp ĐV phát huy ưu điểm, khắc phục và sửa chữa khuyết điểm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng ĐV, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chia sẻ bài viết