04/12/2023 - 09:19

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng cơ sở 

Ngày 5-9-2021, Quận ủy Cái Răng ban hành Nghị quyết số 03-NQ/QU về "Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên (ĐV) nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới" (Nghị quyết số 03-NQ/QU). Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết, các mặt công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/QU, Ðảng bộ phường Ba Láng chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong ảnh: Tuyến đường rạch Xẻo Tre được nâng cấp, mở rộng.

Đảng bộ phường Ba Láng có 11 chi bộ, 329 ĐV. Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/QU, Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và của cấp ủy các cấp, với trên 98% ĐV tham gia học tập. Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện công tác tạo nguồn, chăm bồi và đã kết nạp được 28 ĐV; cử 10 cán bộ (CB) đi học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; thực hiện quy hoạch cấp ủy, CB lãnh đạo, quản lý phường nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 với 17 lượt CB đủ tiêu chuẩn, chất lượng. Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, mang lại hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Từ năm 2021 đến nay, đảng bộ phường không có ĐV biểu hiện suy thoái, vi phạm.

Đồng chí Đoàn Hoài Hạ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Láng, khẳng định: "So với đầu nhiệm kỳ, đến nay, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ phường và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường cũng như đội ngũ ĐV được nâng lên. Hằng năm, phường thực hiện đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Đảng bộ phường được Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Ở Đảng bộ phường Phú Thứ, theo ông Nguyễn Hoàng Cung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, một trong những yếu tố quyết định đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng ĐV là thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng để tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện các mặt công tác; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy. Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, tập thể chi ủy chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã được các ĐV biểu quyết thông qua và giao nhiệm vụ cho ĐV thực hiện. Công tác phát triển ĐV được quan tâm thường xuyên, hơn 2 năm qua đã kết nạp được 30 ĐV.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ đã tổ chức cho ĐV ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái gắn với học tập và làm theo Bác bằng những công việc cụ thể, thiết thực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh giúp ĐV khắc phục những khuyết điểm kịp thời. "Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng, 2 năm qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ĐV được nâng lên. Hằng năm, trên 95% ĐV, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có ĐV suy thoái và vi phạm. Trong 2 năm qua, Đảng bộ phường đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, nổi bật là nâng cấp 16.000m đường, lắp đèn chiếu sáng 11.000m đường, hỗ trợ người dân xây mới và sửa chữa hơn 20 căn nhà Đại đoàn kết…" - ông Nguyễn Hoàng Cung khẳng định.

Hiện nay, Đảng bộ quận Cái Răng có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, 141 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 4.334 ĐV. Bà Phạm Ngọc Diệu, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/QU, các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là có 25.717 lượt ĐV tham gia học tập nghị quyết của Đảng (đạt tỷ lệ gần 98,5%); 100% ĐV cam kết thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị quy định của Đảng, nhất là không biểu hiện suy thoái, vi phạm; có 2.328 lượt CB được quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; có 1.183 lượt CB được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt; các cấp ủy đảng đã kết nạp được 464 ĐV (đạt 116% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025)…

Nhờ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/QU, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và ĐV quận Cái Răng được nâng lên. Hằng năm trên 99% tổ chức đảng và trên 95% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần xây dựng quận Cái Răng ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết