15/04/2024 - 16:17

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Phong Ðiền đã quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27-12-2021 của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ "Về nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) và kỷ luật trong Ðảng của cấp ủy và UBKT các cấp" nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) được nâng lên.

Thường trực Đảng ủy xã Giai Xuân (bên trái) làm việc với bí thư các chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên. 

Hai năm qua, Ðảng ủy và UBKT xã Mỹ Khánh xây dựng kế hoạch KT, GS phù hợp với tình hình của địa phương, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung KT, GS tập trung việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của CB, ÐV; đoàn kết nội bộ; việc chấp hành giờ giấc làm việc của CB, công chức; việc chấp hành quy định Ðiều lệ Ðảng; công tác quản lý ÐV; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cấp phát chế độ, chính sách cho người thụ hưởng… Ðồng thời, tăng cường GS thường xuyên đối với CB, ÐV trong thực hiện quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần nêu gương trong các mặt công tác...

Ðảng ủy xã phân công các Ủy viên BTV Ðảng ủy, cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ, địa bàn, lĩnh vực để tham gia sinh hoạt cùng chi bộ, GS thường xuyên để nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh và chấn chỉnh, giúp những tổ chức, cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm khi mới manh nha, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành vi phạm phải thi hành kỷ luật. Ông Lê Văn Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Ðảng ủy xã Mỹ Khánh, khẳng định: "Trong 2 năm qua, công tác KT, GS không chỉ ngăn ngừa có hiệu quả vi phạm, mà còn kịp thời phát hiện xử lý 1 ÐV vi phạm, phát hiện 6 ÐV bỏ sinh hoạt đảng và không đóng đảng phí nhiều tháng đã đề nghị BTV Huyện ủy xóa tên khỏi danh sách ÐV".

Xã Giai Xuân có 22 chi bộ trực thuộc Ðảng ủy xã, với 372 ÐV, Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy xã cũng làm tốt công tác KT, GS, ngăn ngừa có hiệu quả và phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Ông Phạm Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Ðảng ủy xã, cho biết: Trong 2 năm qua, Ðảng ủy xã thực hiện 5 nội dung GS, 4 nội dung KT; UBKT Ðảng ủy xã thực hiện 4 nội dung GS, 5 nội dung KT. Nội dung KT, GS của Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy đều tập trung việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ÐV; công tác phát triển ÐV và rà soát, sàng lọc đưa những ÐV không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự của ÐV và con em của ÐV; việc ÐV và người thân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Cùng với KT, GS theo chuyên đề, 2 năm qua, Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy xã Giai Xuân quan tâm GS thường xuyên, nắm bắt tình hình liên quan đến các chi bộ và CB, ÐV để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh và tiến hành KT khi có dấu hiệu vi phạm. "Qua công tác KT, GS, 2 năm qua, Ðảng ủy xã đã thi hành kỷ luật 1 ÐV vi phạm pháp luật, 1 ÐV vi phạm xây nhà trên đất công, yêu cầu 1 chi bộ và 2 ÐV kiểm điểm, rút kinh nghiệm" - ông Phạm Văn Chính chia sẻ.

Theo UBKT Huyện ủy Phong Ðiền, trong 2 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp của huyện đã thực hiện công tác GS có mở rộng, KT có trọng tâm và trọng điểm; tập trung những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm; chú trọng những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 25 ÐV vi phạm; xóa tên khỏi danh sách ÐV đối với 9 ÐV do bỏ sinh hoạt Ðảng, cho ra khỏi Ðảng 4 ÐV do không còn tha thiết với Ðảng.

Ông Trần Lê Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Ðiền, khẳng định: Công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp trên địa bàn huyện 2 năm qua đã cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, suy thoái, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng. Thời gian tới, BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp nâng cao chất lượng KT, GS chuyên đề kết hợp với KT, GS thường xuyên; đẩy mạnh việc tự KT, GS nội bộ để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm trong Ðảng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết