25/06/2017 - 17:27

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

Gần 2 năm qua, cấp ủy đảng phường Thới Hòa, quận Ô Môn tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề (Nghị quyết số 04). Các chi bộ đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt lệ, sinh hoạt chuyên đề, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và nâng cao chất lượng đảng viên.

Chi bộ Trường Mẫu giáo Thới Hòa là một trong những chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04. Theo đồng chí Ngô Thị Xuân Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường, trước đây, sinh hoạt lệ của chi bộ còn nhiều hạn chế, như: nội dung sinh hoạt đơn giản, trong sinh hoạt chưa chú trọng bàn về công tác xây dựng Đảng; đảng viên ít phát biểu ý kiến; tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế; sinh hoạt chuyên đề mang tính hình thức, đối phó… Từ cuối năm 2015 đến nay, Chi bộ đã thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy và Nghị quyết số 04 của Quận ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chất lượng sinh hoạt được nâng lên, các chi bộ ở phường Thới Hòa đã lãnh đạo thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hằng tháng, Chi bộ Trường Mẫu giáo Thới Hòa tổ chức họp lệ đúng thời gian quy định. Trước mỗi cuộc họp lệ, Ban Chi ủy họp thống nhất nội dung để trong cuộc họp đưa ra và gợi ý cho đảng viên thảo luận các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, chuyên môn... Nhờ vậy, trong mỗi cuộc họp, các đảng viên phát biểu sôi nổi, tâm huyết và thẳng thắn, có trọng tâm; tinh thần tự phê bình và phê bình trong nội bộ được nâng lên. Sau cuộc họp, Chi ủy phân công từng đảng viên thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Ngoài ra, hằng quý, Chi bộ lựa chọn 1 chủ đề tổ chức sinh hoạt và bàn giải pháp thực hiện. Đồng chí Ngô Thị Xuân Thủy khẳng định: "Trước đây, có tình trạng đảng viên đùn đẩy trách nhiệm cho nhau; việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp mẫu giáo chỉ đạt 60%; nhiều năm Chi bộ không phát triển được đảng viên... Nhờ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, năng lực lãnh đạo của chi bộ và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên được nâng lên. Các mặt công tác của Trường có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó, việc huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 96,68%. Trường được đánh giá chất lượng trường mầm non đạt mức độ 3, chi bộ đã kết nạp được 9 đảng viên mới…".

Chi bộ khu vực Hòa An cũng được Thường trực Đảng ủy phường đánh giá đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo các hướng dẫn của cấp trên và Nghị quyết 04 của Quận ủy. Đồng chí Hà Thị Kim Thanh, Bí thư Chi bộ, cho biết: Hằng tháng, Chi bộ luôn đảm bảo 100% đảng viên tham gia sinh hoạt. Trong họp lệ, Ban Chi ủy gợi ý các vấn đề trọng tâm để đảng viên thảo luận, cho ý kiến nên nghị quyết của Chi bộ đề ra sát đúng. Đặc biệt, hằng quý, Chi bộ đều triển khai sinh hoạt chuyên đề, bám sát tình hình, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc của khu vực để thảo luận, bàn biện pháp giải quyết. Tính từ năm 2016 đến nay, Chi bộ đã tổ chức 5 kỳ sinh hoạt chuyên đề về củng cố, nâng chất hoạt động của các đoàn thể khu vực; công tác vận động bảo hiểm y tế; công tác vận động Quỹ vì người nghèo; huy động sức dân nâng cấp, sửa chữa các công trình giao thông… Nhờ vậy, gần 2 năm qua, chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, đảng viên đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc hơn…

Đồng chí Nguyễn Hữu Hậu, Bí thư Đảng ủy phường, khẳng định: Đến nay, tất cả 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức sinh hoạt đi vào nền nếp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đảng viên được nâng lên. Hằng năm, các Chi bộ đều chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phường giao, góp phần cùng hệ thống chính trị phường thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu quận giao. Đến nay, phường đã thực hiện đạt 26/27 tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. "Đảng ủy phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát; phân công, giao trách nhiệm các Đảng ủy viên dự họp thường xuyên với các chi bộ để giúp các chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ, sinh hoạt chuyên đề", đồng chí Nguyễn Hữu Hậu nói.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết