28/12/2017 - 15:46

Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp 

Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ. Qua đó, tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết các TTHC với các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Thời gian quan, lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Mặt khác, chủ động, tích cực đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT, phục vụ tốt tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Sở xây dựng và thực hiện chủ đề năm 2017: “Nụ cười công sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”.

Thời gian qua, ngành TN&MT thành phố tích cực triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp. Ảnh: TUYẾT TRINH

Trong năm 2017, Sở đã kịp thời trình HĐND thành phố dự án quy hoạch tài nguyên khoáng sản tại kỳ họp cuối năm 2017. Tích cực phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố thực hiện cam kết tham gia Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (gọi tắt là Dự án VILG), do Bộ TN&MT chủ trì, nhằm phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan, người dân và doanh nghiệp theo nhu cầu. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đo đạc và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai, từng bước đưa công tác chỉnh lý biến động đất đai và cập nhật hồ sơ địa chính 3 cấp được chặt chẽ, đồng bộ.

Công tác cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất trên địa bàn thời gian qua thực hiện đúng quy định của pháp luật. Sở thường xuyên chỉ đạo các đơn vị rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh các trường hợp cấp giấy còn chồng lấn, chưa giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tiếp nhận thông tin, hồ sơ của người mua nhà, đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố huy động vốn của người dân nhưng không thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho người dân, để ngăn chặn chủ đầu tư thế chấp và thực hiện thủ tục sang tên cho khách hàng. Đặc biệt, chú trọng công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đến nay, Sở đã cấp 344 Giấy chứng nhận cho 261/283 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt tỷ lệ 92,23%, tạo điều kiện cho cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của các tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xây dựng bảng giá đất ngày càng được hoàn thiện. Việc này tạo hành lang pháp lý để địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành chủ trương quy hoạch của Nhà nước. Từ đó tạo sự đồng thuận của người bị thu hồi đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong năm, đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 60 hồ sơ; định giá đất cụ thể 21 công trình, dự án. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại được quan tâm giải quyết dứt điểm, không có vụ việc kéo dài tạo thành điểm nóng. Theo đó, tiếp dân 24 lượt; tiếp nhận và xử lý 85 đơn thư qua đường bưu điện; thẩm tra, xác minh, báo cáo 36/38 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền (đạt 94,7%), trong đó đã vận động rút đơn khiếu nại 10 vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường và có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời, đúng quy định, không có điểm nóng; trong năm đã thực hiện 16/12 cuộc so với kế hoạch (tỷ lệ 133%).

Không ngừng nâng chất

Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian qua và năm 2017 cho thấy những cố gắng, nỗ lực của ngành TN&MT đã mang lại những kết quả tích cực trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với tổ chức và công dân theo hướng phục vụ ngày một tốt hơn. Đồng thời, nâng cao tính công khai, minh bạch của nền hành chính và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ đã từng bước đi vào nề nếp, cơ bản đã giải quyết tốt các giao dịch hành chính với cá nhân và tổ chức. Chú Nguyễn Văn Sang ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, cho biết: “So với trước đây, các thủ tục về đất đai của thành phố có sự chuyển biến tích cực, từ số lượng thủ tục, thời gian đến thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận. Tôi thấy vấn đề đăng ký đất đai bây giờ thuận tiện hơn rất nhiều! Khi cần giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, cởi mở. Đây là những chuyển biến tốt, cần được phát huy”.

Để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2018, Sở TN&MT tiếp tục rà soát các TTHC, mạnh dạn đề xuất cắt giảm các TCHC rườm rà, mất nhiều thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hẹn. Bên cạnh đó, quan tâm công tác hướng về cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các quận, huyện trong công tác chuyên môn. Sở thường xuyên tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp, nhân dân về vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế không để vụ việc kéo dài.

 Trong buổi làm việc với Sở TN&MT thành phố mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng nhấn mạnh: Sở TN&MT thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Đồng thời, sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động để phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố…

TUYẾT TRINH

Chia sẻ bài viết