13/08/2022 - 17:59

Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Các cấp ủy đảng TP Cần Thơ xác định công tác chính trị, tư tưởng là nền tảng, mục tiêu, linh hồn và là nhiệm vụ then chốt của công tác Ðảng. Từ đó, đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Ðảng và Nhà nước, đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Cán bộ, đảng viên thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

Ðồng chí Huỳnh Thanh Nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt, cho biết: Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng và Nhà nước kịp thời, nghiêm túc. Từ năm 2020 đến nay, Quận ủy và các cấp ủy đảng trong quận đã tổ chức 57 hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng và Nhà nước cho 9.180 lượt ÐV tham dự, đạt tỷ lệ trên 98,4% ÐV của Ðảng bộ quận. Nội dung học tập quán triệt là Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong giai đoạn mới do Trung ương ban hành… Kết thúc mỗi đợt học tập nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng và Nhà nước, các cấp ủy đảng đều tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của ÐV. Tất cả ÐV đều đạt yêu cầu; trong đó, có trên 50% đạt điểm khá giỏi, không có trường hợp nhận thức tư tưởng lệch lạc.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, các cấp ủy đảng trong quận quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị giải quyết các nhóm vấn đề tư tưởng được CB, ÐV và nhân dân quan tâm, như: quản lý, sử dụng đất đai; vệ sinh môi trường; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác xuất khẩu lao động; các vụ việc lừa đảo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội… Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp các lực lượng chức năng, cộng tác viên viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đăng tải trên các trang chính thống của quận, như: trang thông tin điện tử quận Thốt Nốt, fanpage quận Thốt Nốt, trang Facebook quận Thốt Nốt; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh quận đẩy mạnh tuyên truyền các bài viết của các chuyên gia. Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng CB, ÐV và nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động. Ðồng chí Huỳnh Thanh Nghị khẳng định: “Nhờ thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, những năm qua, các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đều được quán triệt, phổ biến kịp thời, CB, ÐV và nhân dân đều hiểu rõ và đồng tình hưởng ứng thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định”.

Ở huyện Cờ Ðỏ, từ năm 2020 đến nay, các cấp ủy đảng tổ chức hàng chục hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng và Nhà nước cho CB, ÐV. Theo đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cờ Ðỏ, nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, huyện xây dựng đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến xã, thị trấn bảo đảm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thường xuyên cung cấp những thông tin mang tính định hướng… Hoạt động báo cáo viên được đổi mới, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Ðịnh kỳ mỗi tháng một lần, huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện nhằm thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị nổi bật quốc tế, trong nước, thành phố, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của huyện trong tháng, trong quý... Huyện ủy chỉ đạo 100% chi bộ mua và đọc báo Ðảng theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tập trung chỉ đạo đấu tranh những luận điệu xuyên tạc về chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước thông qua mạng Internet, mạng xã hội và đã ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, độc để tạo niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Ðồng chí Nguyễn Trung Hiếu cho biết: Thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng tải những thông tin không đúng sự thật về tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, như: dự án khu chỉnh trang đô thị cải tạo môi trường sống thị trấn Cờ Ðỏ, dự án đường tỉnh 922, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn… Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; sử dụng có hiệu quả mạng xã hội: Zalo, Facebook, Mocha35 để đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, phản bác lại các quan điểm sai trái để người dân có đầy đủ thông tin, không bị lôi kéo, kích động, xúi giục.

Những năm qua, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của CB, ÐV và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Ðảng và Nhà nước; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết