06/06/2018 - 15:54

Lực lượng vũ trang thành phố làm theo lời Bác 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đăng ký học tập phù hợp với từng cương vị, chức trách nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chiến sĩ Đại đội Kho vũ khí đạn sắp xếp, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đại đội Kho vũ khí đạn Phòng Kỹ thuật có nhiệm vụ chính trị tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT); bảo đảm phục vụ yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố. Vì vậy, đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong đơn vị viết bản đăng ký xây dựng các tiêu chí phấn đấu của cá nhân và tập thể theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác gắn với nhiệm vụ của từng người; tăng cường tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự học. Hằng tháng, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh - sạch - đẹp; kiểm tra, lau chùi, bảo quản VKTBKT; tổ chức xuất nhập kho đúng quy định, quản lý tốt VKTBKT… Tuy quân số ít, địa bàn kho rộng lớn nhưng đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối, không có hiện tượng mất mát, cháy nổ xảy ra.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Thanh, Chính trị viên Đại đội, Bí thư Chi bộ, Đại đội Kho vũ khí đạn luôn xác định thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của đơn vị. Do đó, đơn vị tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề gắn với nhiệm vụ Quân đội, đơn vị trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghị quyết các cấp, mệnh lệnh người chỉ huy, điều lệnh, điều lệ Quân đội, quy định của đơn vị; thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”… “Cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ luôn bình đẳng, thương yêu, giúp đỡ nhau, thống nhất ý chí và hành động. Trong đó nổi bật là hoạt động giúp nhau vượt khó. 2 năm qua, chúng tôi đã vận động trên 20 triệu đồng để giúp cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn đột xuất. Đơn vị xây dựng được nhiều mô hình làm theo lời Bác, như: vườn rau, vườn hoa thanh niên; tăng gia sản xuất theo hình thức vườn – ao – chuồng – ruộng… nhằm nâng cao đời sống bộ đội”– Đại úy Nguyễn Văn Thanh cho biết.

Thượng tá Trần Quốc Khởi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố cho biết: Việc thực hiện Chỉ thị 05 của LLVT thành phố luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào “Thi đua Quyết thắng”, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, các đợt thi đua đột kích, phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”… Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm. Hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, đa số cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; luôn an tâm tư tưởng, không dao động trước khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì được tổ chức phân công, giao phó… LLVT cũng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng mở rộng nhiều đối tượng… Từ 2016 đến nay, LLVT thành phố đã điều động 5.306 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương tham gia 107 cuộc giúp dân di dời tài sản, sửa chữa nhà, khắc phục hậu quả sạt lở, lốc xoáy, hỏa hoạn...

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, LLVT thành phố đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính lâu dài của Chỉ thị 05 trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT thành phố vững mạnh toàn diện. Tập trung giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ; rèn luyện cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật, nền nếp, tác phong, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt... Đồng thời biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ các điển hình tiên tiến giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được cũng như tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố phấn đấu làm theo.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết