13/04/2024 - 06:41

Lựa chọn những nội dung Chuyên đề năm 2024 phù hợp để đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ 

(CT) - Sáng 12-4, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” cho cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong Đảng bộ Khối.

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại Hội trường các ban xây dựng đảng Thành ủy. Ảnh: ANH DŨNG

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối từ điểm cầu chính Hội trường các ban xây dựng đảng Thành ủy đến 124 điểm cầu của các cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối, với tổng số 6.127 ĐV tham dự (đạt 94,47% tổng số ĐV của Đảng bộ Khối).

Các CB, ĐV Đảng bộ Khối được nghiên cứu, quán triệt nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2024: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, được quán triệt kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố thời gian qua và sự cần thiết ban hành và tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường; một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, lưu ý: Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2024 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức cho CB, ĐV cam kết thực hiện Chuyên đề này nghiêm túc, hiệu quả, làm cơ sở đánh giá cuối năm 2024; lựa chọn những nội dung chuyên đề năm 2024 phù hợp để đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Các cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức cho những CB, ĐV chưa tham gia hội nghị này phải hoàn thành việc học tập, quán triệt chuyên đề trong tháng 4-2024; chuẩn bị kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và lựa chọn những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Kết luận số 01 đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng…

* Thường trực Quận ủy Ninh Kiều vừa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt của quận và cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy được triển khai các nội dung trọng tâm: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, các đại biểu được triển khai Kế hoạch số 213-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều về tổ chức học tập chuyên đề năm 2024. 

* Quận ủy Cái Răng vừa tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quận và các phường.

Tại hội nghị, 172 đại biểu là các bộ chủ chốt quận và phường các đại biểu được quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2024; Kế hoạch số 130-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 và Hướng dẫn số 13-HD/BTG của Ban Tuyên giáo Quận ủy về tổ chức học tập, tuyên truyền chuyên đề năm 2024.

Theo kế hoạch, từ ngày 10-22/4, Quận ủy Cái Răng sẽ tổ chức quán triệt Chuyên đề năm 2024 đến tất cả cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị bằng hình thức trắc nghiệm.

ANH DŨNG - THANH THY - TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết