20/04/2012 - 22:16

ĐỒNG CHÍ ĐINH THẾ HUYNH, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG:

Lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để tập trung giải quyết

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố phía Nam. Ảnh: KIM XUÂN

* Đoàn cán bộ Trung ương thăm và làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

(CT)- Ngày 20-4-2012, Thành ủy Cần Thơ đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phía Nam thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (CT03) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên Bộ phận giúp việc Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chủ trì hội nghị.

Qua phát biểu tham luận của lãnh đạo Ban Tuyên giáo 17 tỉnh, thành trên tổng số 21 tỉnh, thành tham dự, nhìn chung việc tổ chức triển khai CT03 khá đồng bộ, sâu rộng, toàn diện trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo thành việc làm tự giác, thường xuyên, liên tục, tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương. Hệ thống Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp bước đầu thể hiện được vai trò tham mưu trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất, nhịp nhàng trong triển khai và tổ chức thực hiện. Điều đáng ghi nhận là tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, các tỉnh, thành có những cách làm sáng tạo, chủ động trong việc triển khai thực hiện CT03. Theo đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ thành phố luôn xác định việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng lấy dân làm gốc, “hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo bộ phận giúp việc biên soạn tài liệu sinh hoạt trong Đảng bộ thành phố với tiêu đề “Phấn đấu vượt qua khó khăn; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” triển khai trong cán bộ, đảng viên. Sau khi quán triệt chủ đề của thành phố, nhiều đơn vị có cách làm mới, chủ động và hiệu quả, có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố... Thành ủy đã chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chọn điểm là những nơi có vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo chung. Còn theo đồng chí Trần Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, nhằm triển khai thực hiện tốt CT03, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành biên soạn và phát hành 5.000 cuốn tài liệu Hỏi - Đáp về triển khai thực hiện CT 03 cho các đồng chí Bí thư Chi bộ trong toàn tỉnh. Qua đó, giúp các đồng chí Bí thư Chi bộ nắm được những nội dung cơ bản, phương pháp tiến hành trong triển khai thực hiện CT03. Tỉnh ủy và Huyện ủy Bù Đăng cũng đã chọn những đơn vị có dư luận không tốt về mất đoàn kết nội bộ, tham nhũng, lấn chiếm đất rừng... để làm điểm chỉ đạo. Sau thời gian được chọn triển khai, các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực: tình trạng mất đoàn kết nội bộ không còn, tệ tham nhũng bị đẩy lùi; các vụ lấn chiếm đất rừng trái phép đã được xử lý. Tại Cần Thơ, ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 27/7/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Thành ủy Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch số 09-KH/TU triển khai thực hiện CT03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Các địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể và triển khai thực hiện trong chi bộ, đảng bộ và ra quần chúng nhân dân học tập, rèn luyện. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng luôn coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo và thường xuyên giám sát, kiểm tra, uốn nắn, lồng ghép tổ chức kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào cuộc họp Chi bộ hàng tháng. Tại Ninh Thuận, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã tạo được sự gắn kết một cách khéo léo, việc thực hiện CT03 với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị...

Quang cảnh Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh, những kết quả đạt được, các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá những mặt hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện CT03, như: Công tác triển khai, quán triệt còn chậm, một số cấp ủy chưa thật sự chủ động trong việc tổ chức triển khai, có tư tưởng chờ đợi chỉ đạo của cấp trên. Hình thức tổ chức triển khai ở một số nơi chưa đổi mới; một vài nơi, bộ phận giúp việc cấp ủy chưa thật sự phù hợp, dẫn đến việc triển khai thực hiện CT03 kém hiệu quả. Việc xây dựng chương trình hành động, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đề ra hướng phấn đấu cá nhân còn mang tính hình thức, có nơi xác định việc “làm theo” chưa rõ nét. Việc lựa chọn một số vấn đề “nổi cộm” cấp bách để chi bộ, đảng bộ tập trung giải quyết còn hạn chế. Công tác tuyên truyền còn bất cập, chưa được quan tâm đúng mức. Ở một số nơi, công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, biểu dương tôn vinh và nhân rộng những điển hình chưa kịp thời; một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, vẫn còn đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, phẩm chất đạo đức, lối sống... gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu cũng đã kiến nghị với Trung ương: Cần tăng cường cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Trung ương nên sớm ban hành các hướng dẫn và tài liệu triển khai thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương chủ động hướng dẫn kịp thời việc tổ chức thực hiện; Trung ương cần xây dựng tiêu chí cụ thể trong việc đánh giá chất lượng thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố phía Nam
thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: KIM XUÂN

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của các tỉnh, thành trong việc triển khai thực hiện CT03, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, sửa đổi lối làm việc, giữ gìn đoàn kết, kỷ luật, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các tỉnh, thành cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc mục đích yêu cầu, nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của CT 03, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Tiếp tục triển khai, đưa việc học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Các tỉnh, thành tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương trong giai đoạn hiện nay; cần xác định rõ trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Từng cấp ủy đảng lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để đưa ra chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm trong thời hạn nhất định. Trong quá trình triển khai thực hiện CT03, cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn; chú trọng phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, chủ động, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

* Cùng ngày, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương, đã đến thăm Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, tham quan công trình xây dựng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ và các hạng mục thi công chuẩn bị Triển lãm - Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ, báo cáo tóm tắt thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh, thành khu vực ĐBSCL thời gian qua, công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện Triển lãm - Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL..., đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương sự nỗ lực, vượt khó của các địa phương để đạt được những thành tựu quan trọng trong 10 năm qua. Đồng chí mong các tỉnh, thành Tây Nam Bộ tiếp tục tập trung nguồn nhân lực, phát huy nội lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh...

SỸ KHANG- KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết