02/10/2023 - 20:28

Lấy ý kiến về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa có thông báo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ, trước khi trình HÐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2023. Theo đó, dự kiến có 19 tuyến đường và 2 công trình công cộng sẽ được đặt tên tại quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Thốt Nốt, huyện Phong Ðiền, huyện Cờ Ðỏ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Danh mục dự kiến bổ sung tên vào Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố. Theo danh mục này, có 88 tên được dự kiến đưa vào Ngân hàng tên đường và công trình công cộng TP Cần Thơ, trong đó có 45 tên danh nhân, 35 tên địa danh, 1 tên mỹ từ và 7 tên sự kiện.

Thời gian nhận góp ý đến ngày 27-10-2023. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, số 1, Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; email pnvvh_sovhttdl@cantho.gov.vn; điện thoại 02923813402.

Bạn đọc có thể xem chi tiết Phụ lục Thuyết minh quy mô, vị trí các tuyến đường; Phụ lục Tóm tắt Tiểu sử danh nhân, địa danh; Sơ đồ các tuyến đường; và Danh mục dự kiến bổ sung tên vào Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố tại các địa chỉ sau (xem file đính kèm):

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường và công trình công cộng

- Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng

- Dự thảo Phụ lục 1 thuyết minh quy mô, vị trí đề nghị đặt tên đường.

- Dự thảo Phụ lục 2 tóm tắt tiểu sử danh nhân, địa danh

- Dự kiến tên bổ sung vào ngân hàng tên đường và công trình cuối năm 2023

- Sơ đồ các tuyến đường trình đề nghị tại kỳ họp HĐND cuối năm 2023

 PV

Chia sẻ bài viết