14/06/2014 - 20:45

Làm gì để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ?

Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức buổi tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tại buổi tọa đàm, các đồng chí thường trực các huyện ủy và thường trực các đảng ủy trực thuộc các huyện ủy đã thẳng thắn đánh giá những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ HIỆN NAY

Theo đánh giá của các đại biểu dự hội thảo, thời gian qua, các cấp ủy đảng trong thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (NCCLSHCB). Trong đó, nhiều cấp ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về NCCLSHCB; phân công cấp ủy viên và trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp xã chỉ đạo và tham dự sinh hoạt định kỳ với chi bộ để giúp NCCLSHCB. Riêng Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 23-5-2013 về việc phân công các trưởng, phó phòng trực thuộc các ban xây dựng đảng Thành ủy tham dự sinh hoạt chi bộ tại một số đảng bộ trực thuộc Thành ủy nhằm giúp các chi bộ NCCLSHCB… Nhờ vậy, đến nay đa số chi bộ trong Đảng bộ thành phố đều thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt; nội dung sinh hoạt từng bước được cải tiến, phong phú, thiết thực hơn. Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên phát biểu có trách nhiệm, thẳng thắn hơn, tạo được không khí cởi mở, dân chủ… làm cho buổi sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Các đại biểu dự hội thảo phát biểu đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh), cho biết: "Thời gian qua, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ tổ chức sinh hoạt từ ngày 8-10 hàng tháng. Trước khi sinh hoạt, ban chi ủy các chi bộ tổ chức hội ý để chuẩn bị nội dung. Trong buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ gợi ý những vấn đề tập trung thảo luận. Cuối cuộc họp bí thư chi bộ kết luận từng vấn đề cụ thể và chi bộ phải biểu quyết thông qua nghị quyết…". Theo đồng chí Ninh Khắc Cuông, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ), Đảng bộ xã có 29 chi bộ trực thuộc, đa số chi bộ đều tổ chức sinh hoạt lệ đúng thời gian quy định. Thời gian qua, cùng với sự tham dự sinh hoạt và hướng dẫn của cán bộ cấp trên, các chi bộ đã nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đến nay, nhiều ban chi ủy chi bộ đã chuẩn bị tốt nội dung trước khi sinh hoạt. Trong sinh hoạt đã thực hiện tốt việc thảo luận. Cuối buổi sinh hoạt, bí thư chi bộ kết luận từng vấn đề, chi bộ biểu quyết nghị quyết và giao nhiệm vụ cho đảng viên. Nhiều chi bộ còn gắn sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI làm cho buổi sinh hoạt thêm phong phú, thiết thực…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều đại biểu cũng thống nhất nhận định, chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ hiện nay vẫn còn hạn chế như: Một số chi bộ trong sinh hoạt chưa phân tích hạn chế của chi bộ tháng qua; chưa đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nhiều chi bộ chưa thực hiện nội dung sinh hoạt chuyên đề; trong sinh hoạt đảng viên phát biểu chưa nhiều và chưa chất lượng, nhất là đảng viên trẻ, ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên còn hạn chế; nhiều chi bộ sinh hoạt tư tưởng còn nặng về phổ biến, ít thảo luận…

Đi sâu phân tích, nhiều đại biểu đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên. Theo đồng chí Võ Văn Nga, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh), chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, nhất là chi bộ ấp chưa cao. Một phần do trình độ, năng lực của bí thư và chi ủy viên chi bộ còn hạn chế (đa số chỉ tốt nghiệp THCS, trình độ lý luận chính trị sơ cấp), từ đó khả năng nhận thức, phân tích vấn đề gặp khó khăn và lãnh đạo, điều hành công việc thiếu linh động, sáng tạo. Mặt khác, công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ cho các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; chế độ, chính sách đối với cán bộ ấp quá thấp, không khuyến khích được người có trình độ tham gia công tác ở chi bộ ấp…Cùng nhận định trên, đồng chí Đoàn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh), nói: "Một số chi bộ chất lượng sinh hoạt chưa cao là do trình độ của bí thư chi bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ. Một số bí thư chi bộ do kiêm nhiệm trưởng ấp, thủ trưởng đơn vị nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác Đảng". Đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cờ Đỏ thì cho rằng, ngoài những nguyên nhân trên, một vài cấp ủy cơ sở đôi lúc chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay nên việc chỉ đạo thiếu chặt chẽ, chưa đồng đều giữa các loại hình chi bộ; một số cấp ủy chưa xây dựng quy chế hoạt động nên chưa quy định rõ chức năng nhiệm vụ của chi bộ theo từng loại hình… Nhiều ý kiến cũng cho rằng, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao một phần do cấp ủy cấp trên ít kiểm tra, hướng dẫn để NCCLSHCB; trình độ đảng viên ở ấp còn hạn chế, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên chưa toàn tâm thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; nhiều nơi chưa có nhà thông tin, hoặc nhà thông tin chật hẹp, thiếu bàn ghế..., ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt các chi bộ.

ĐỀ XUẤT NHIỀU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong việc NCCLSHCB thời gian qua, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm NCCLSHCB trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Dữ, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân B (huyện Thới Lai) đề xuất: "Các cấp ủy đảng cần quy hoạch, xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ tâm huyết, có trình độ, năng lực. Hàng năm cần kiểm tra việc sinh hoạt của các chi bộ và tổ chức các lớp bồi dưỡng hướng dẫn việc NCCLSHCB cho các bí thư và chi ủy viên chi bộ…". Đồng chí Võ Văn Nga, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trinh, nói: "Các cấp ủy đảng cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư và chi ủy viên chi bộ. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần sát với thực tiễn của từng loại hình chi bộ. Cần nghiên cứu sử dụng một phần ngân sách địa phương để có những chế độ hợp lý nhằm khuyến khích bí thư và các chi ủy viên tham gia công tác. Cần quan tâm tạo điều kiện tốt về nhà thông tin, trang thiết bị, bàn ghế… cho chi bộ tổ chức sinh hoạt...".

Nhiều giải pháp chú trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đồng chí Phạm Ngọc Đang, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh cho rằng: "Theo tôi, cần phải nâng cao vai trò của đảng ủy viên chỉ đạo chi bộ ấp trong việc hướng dẫn NCCLSHCB. Bản thân các đồng chí bí thư đảng ủy cơ sở mỗi tháng cũng phải sắp xếp công việc xuống tham dự sinh hoạt với một chi bộ để nắm bắt tình hình và chỉ đạo, hướng dẫn NCCLSHCB…". Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, thời gian qua, Huyện ủy Thới Lai đã thành lập 3 tổ công tác gồm những đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng Huyện ủy. Hàng tháng, các đồng chí trong tổ công tác xuống dự sinh hoạt lệ với chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Qua đó, các tổ công tác đã tích cực hướng dẫn, kiểm tra, giám sát giúp các chi bộ NCCLSHCB theo hướng dẫn của cấp trên. Còn theo đồng chí Lê Thị Sương Mai, Phó Bí thư Huyện ủy Phong Điền, một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng sinh hoạt của chi bộ ấp chưa cao là do nhiều đảng viên ở ấp hiện nay hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên. Do vậy, thời gian qua, Huyện ủy Phong Điền đã đề ra chủ trương xây dựng nhà nghĩa tình tặng những đảng viên gặp khó khăn. Nếu được hỗ trợ về kinh tế, đảng viên sẽ tham gia sinh hoạt đầy đủ, nâng cao trách nhiệm hơn trong xây dựng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ được nâng lên…

Đồng chí Bùi Hữu Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu. Đồng chí lưu ý: Thời gian tới, các cấp ủy đảng cần nghiên cứu kỹ Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư cũng như các văn bản hướng dẫn của cấp ủy các cấp để nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt Đảng, từ đó vận dụng phù hợp với đơn vị mình. Thường trực các huyện ủy và đảng ủy cơ sở cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là công tác xây dựng Đảng. Việc phân công cán bộ trưởng, phó, phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp trên xuống tham dự sinh hoạt lệ với các chi bộ là cần thiết, tuy nhiên khi xuống họp lệ không nên báo trước cho chi bộ biết, nhằm đánh giá đúng thực trạng chất lượng sinh hoạt của chi bộ để có hướng dẫn, uốn nắn kịp thời.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết