17/09/2020 - 07:34

Ông Trần Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Cần Thơ:

Kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu năng lực, uy tín vào các cương vị lãnh đạo, quản lý

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được soạn thảo, chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, văn phong súc tích, đánh giá khách quan, toàn diện, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp sát hợp, mang tính đột phá, khả thi.

Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị, tôi thống nhất với đánh giá nhiệm kỳ qua kinh tế TP Cần Thơ tăng trưởng cao hơn mức trung bình toàn quốc, ngân sách thành phố có điều tiết về Trung ương. Điều đó khẳng định Cần Thơ là một trong những động lực tăng trưởng của vùng ĐBSCL. Điều tôi phấn khởi là dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP Cần Thơ, thành phố đã hoàn thành trước thời hạn chương trình xây dựng nông thôn mới và đang xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,25%, thấp nhất trong khu vực ĐBSCL...

Bên cạnh những thành tựu đạt được, tôi thấy vẫn còn hạn chế, như: việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhân dân, ở một số cơ quan từng lúc, từng nơi còn hình thức, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Đảng. Công tác dân vận chính quyền tuy có tiến bộ, nhưng còn biểu hiện cửa quyền trong tiếp xúc với nhân dân. Hoạt động của các đoàn thể chưa khắc phục triệt để tình trạng hành chính hóa, chưa thực hiện tốt chức năng tập hợp quần chúng tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương; các phong trào nhiều lúc còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa rõ nét…

Tôi đề xuất trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố cần có biện pháp thực hiện quy chế dân chủ với thường xuyên tổ chức cho quần chúng đóng góp ý kiến phê bình đảng viên, để nhân dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát đảng viên. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn, kiểm tra việc sinh hoạt chi bộ cơ sở, nhất là chi bộ ở khu dân cư; tiếp tục chỉ đạo thực hiện 10 tiêu chuẩn xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch” thông qua các hội thảo, hội thi, các chuyên mục nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình con người Cần Thơ. Song song đó là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng thực chất hơn. Trong công tác vận động quần chúng, tôi thấy cần chú ý tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đặc biệt ở địa bàn dân cư, cán bộ các đoàn thể để nâng cao khả năng tập hợp, vận động quần chúng, từ đó sẽ đạt được tỷ lệ quần chúng tham gia vào các tổ chức so với tổng số dân do nghị quyết đề ra.

Theo tôi, công tác cán bộ có tính quyết định trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Trước hết, các cấp ủy đảng phải có kế hoạch định hướng lâu dài công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp phải đảm bảo khép kín các khâu từ quy hoạch tạo nguồn đến đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. Kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu năng lực, phẩm chất, uy tín vào các cương vị lãnh đạo quản lý đi đôi với xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỹ luật, thoái hóa, biến chất...

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết