12/08/2017 - 09:54

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại phường Hưng Thạnh

(CT)- Ngày 11-8-2017, Đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, do đồng chí Trịnh Hoàng Tư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, làm Trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện QCDC tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, thời gian qua, việc triển khai, thực hiện QCDC tại phường Hưng Thạnh đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Những nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được lãnh đạo phường triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, như: niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, nhà thông tin các khu vực, lồng ghép triển khai trong các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, họp dân của khu vực… Từ đó, người dân được biết các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn phường, việc bình xét hộ nghèo, mức thu các loại phí, quỹ… Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng được phát huy. Các thủ tục hành chính liên quan đến người dân được công khai cho dân biết và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện QCDC trong hoạt động cơ quan, được lãnh đạo phường quan tâm thực hiện…

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trịnh Hoàng Tư đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền phường Hưng Thạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Song song đó là kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo Thực hiện QCDC của phường; thực hiện tốt cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện QCDC…

Thanh Thy

Chia sẻ bài viết