25/03/2018 - 09:04

Khẩn trương hoàn thiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”

(CT)- Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng vừa chủ trì hội nghị triển khai xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chương trình quốc gia ““Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2030” trên phạm vi cả nước nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống, sản phẩm và dịch vụ lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế… Qua đó, góp phần phát triển kinh tế theo hướng nội sinh (phát huy nội lực) và gia tăng giá trị, đồng thời thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là người dân vùng nông thôn… Để thực hiện chương trình trên, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch về xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP Cần Thơ, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Đồng thời, giao Sở NN&PTNT thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, thành phố đã thành lập các Tổ công tác và Tổ tư vấn để  tiến hành thu thập thông tin, xây dựng các biểu mẫu điều tra, biểu mẫu báo cáo, dự thảo đề cương Đề án và đang tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan để sớm hoàn thiện Đề án trình UBND thành phố phê duyệt, triển khai thực tế…

Tại hội nghị, bên cạnh việc cung cấp các thông tin cần thiết để các sở ngành, địa phương nắm rõ các nội dung, mục đích, yêu cầu của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, thành phố cũng triển khai nhiều nội dung, công việc cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới để các bên liên quan có sự phối hợp, thực hiện tốt… Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng nhấn mạnh, đây là chương trình lớn được thực hiện trên phạm vi cả nước theo chủ trương của Bộ NN&PTNT, các địa phương tại thành phố phải tham gia thực hiện nghiêm túc, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển các vùng nông thôn. Đến tháng 7-2018 phải xây dựng hoàn thiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP Cần Thơ để trình UBND thành phố phê duyệt…

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết