03/12/2020 - 22:10

Kết quả thực hiện quy hoạch khu liên hợp thể dục thể thao

Cử tri đề nghị thông tin về kết quả thực hiện quy hoạch khu liên hợp thể dục thể thao (TDTT) ở cồn Cái Khế. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) thành phố như sau:

- Ngày 19-11-2008, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2948/QÐ-UBND điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều; trong đó có Trung tâm Văn hóa và Trung tâm TDTT TP Cần Thơ. Ngày 19-5-2015, UBND thành phố có Công văn số 1199/UBND-XDÐT về việc thống nhất phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu liên hợp TDTT, với diện tích 16,4ha (bao gồm Trung tâm Văn hóa).

Thực hiện chủ trương của thành phố, Sở VH,TT&DL đã triển khai thực hiện thủ tục lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trong phạm vi được giao. Ðến nay, UBND thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 3132/QÐ-UBND ngày 23-10-2015. Sở Xây dựng đã thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch vào tháng 1-2016.

Quá trình xem xét, phê duyệt đồ án, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1013/UBND-XDÐT về việc quy hoạch khu liên hợp TDTT cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều; trong đó, giao Sở Xây dựng lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tại cồn Cái Khế (bao gồm khu liên hợp TDTT). Sở Xây dựng đang chủ trì lập quy hoạch phân khu quận Ninh Kiều, bao gồm phạm vi cồn Cái Khế. Sở VH,TT&DL đã kết hợp, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu liên hợp TDTT TP Cần Thơ và đang được Sở Xây dựng xem xét chung trong quy hoạch phân khu.

Các công trình thực hiện trong thời gian tới tại khu liên hợp TDTT: hồ bơi trung tâm TP Cần Thơ (đã được UBND thành phố chấp thuận đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư); các công trình đã được Sở VH,TT&DL đăng ký kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025, như: sửa chữa, nâng cấp nhà nghỉ vận động viên, nhà tập thể thao, nhà thi đấu đa năng.

Chia sẻ bài viết