03/04/2024 - 07:35

Bình Thủy

Kết nạp đảng viên mới đạt 53,68% kế hoạch năm 

(CT) - Ngày 2-4-2024, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai chương trình công tác quý II-2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Chủ tịch HĐND quận, tặng giấy khen cho các cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.

Trong quý I, Quận ủy và các cấp ủy đảng tập trung triển khai, quán triệt, tổ chức tổng kết, sơ kết thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, đúng quy định. Ban Thường vụ Quận ủy ban hành trên 110 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, các mặt công tác quan trọng. Công tác lãnh đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023 nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy... Trong quý, Đảng bộ quận đã kết nạp được 51/95 đảng viên, đạt 53,68% kế hoạch năm. Kinh tế của quận tiếp tục phát triển ổn định, thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng; thu cân đối ngân sách ước (tính đến ngày 28-3-2024) đạt 30,72% dự toán thành phố và chỉ tiêu quận giao. Công tác xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị được tăng cường chỉ đạo. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2024...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, đánh giá cao kết quả đạt được của quận Bình Thủy trong quý I; đồng thời yêu cầu Quận ủy và các cấp ủy đảng trong quận tập trung thực hiện tốt các giải pháp đề ra trong quý II. Trong đó, tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; rà soát, bổ sung, điều động, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các cấp... Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch...    

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy đã tặng giấy khen cho 9 cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2023.

Tin, ảnh: KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết