28/05/2022 - 17:21

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 65-QÐ/TW ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ 

(CT) - Sáng 28-5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 65-QÐ/TW ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (Quy định số 65). Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đồng chủ trì hội nghị. Ðến dự tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính triển khai, quán triệt Quy định số 65. Theo đó, việc luân chuyển cán bộ (CB) nhằm tạo điều kiện cho CB trong quy hoạch có môi trường rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển CB, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác CB. Ðồng thời kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Công tác luân chuyển CB phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác CB. CB luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển. Không tăng thêm chức danh để luân chuyển CB, trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quyết định. 

Việc luân chuyển CB được thực hiện từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng), trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc bố trí chức danh khi luân chuyển cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với CB có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí.

Ðối tượng luân chuyển là CB được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. CB được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí CB lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và CB không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm: Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và cấp trưởng các ngành Công an, Thanh tra, Tài chính, Thuế, Hải quan cấp tỉnh, cấp huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu: Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp phải nghiên cứu sâu sắc Quy định số 65 để thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc và nâng cao chất lượng công tác luân chuyển CB; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CB luân chuyển. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác luân chuyển CB để báo cáo Bộ Chính trị kịp thời. Các Tỉnh ủy, Thành ủy phải hoàn thành công tác luân chuyển CB theo Quy định số 65 trước năm 2025. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu Bộ Chính trị hoàn thành luân chuyển CB cấp chiến lược trước năm 2030. Các cấp ủy đảng thực hiện công tác luân chuyển CB phải bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác CB. CB luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa thành quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

ANH DŨNG 

Chia sẻ bài viết