25/12/2021 - 10:54

Hỗ trợ phục hồi kinh doanh cho doanh nghiệp nông thủy sản trong nền kinh tế số

(CT) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Tập đoàn Facebook (hiện tại là Meta) vừa tổ chức hội thảo trực tuyến “Các giải pháp phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp (DN) nông thủy sản trong nền kinh tế số tại Cần Thơ”. Ðây là hoạt động trong Chương trình Boost with Facebook được VCCI thực hiện tại Việt Nam và là cam kết của Facebook về việc hỗ trợ DN Việt Nam phát triển trong nền kinh tế số. Ðây là năm thứ 5 triển khai Chương trình này. 

Ðóng vai trò “lưới bảo vệ” cho toàn bộ nền kinh tế trong đại dịch COVID-19 nhưng ngành nông thủy sản đang đối mặt với những thách thức mới như biến đổi khí hậu và những hệ lụy từ môi trường; vấn đề đạo đức trong sản xuất thực phẩm, an toàn và nguồn gốc thực phẩm; hạn chế về tài nguyên thiên nhiên, tăng chi phí lao động và đầu tư vốn thấp. Hội thảo nhằm tìm kiếm những sáng kiến, các giải pháp giúp DN nông thủy sản phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản. Ðây cũng là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, chính quyền địa phương, các chuyên gia, các tổ chức hỗ trợ DN và cộng đồng DN tại Cần Thơ cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy liên kết, phát triển ngành nông thủy sản trong nền kinh tế số.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi những vấn đề liên quan đến cách phát triển DN trong nền kinh tế số và ứng dụng công nghệ số để phục hồi sản xuất kinh doanh; các giải pháp về mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng trong giai đoạn hiện nay; chiến lược phát triển ngành nông thủy sản của Việt Nam trong thời gian tới…

N.H

Chia sẻ bài viết