14/06/2024 - 05:22

Ủy ban MTTQVN thành phố

Giám sát việc thực hiện quy định chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội tại quận Thốt Nốt 

(CT) - Ngày 13-6, đoàn giám sát (GS) của Ủy ban MTTQVN thành phố GS việc thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HÐND ngày 6-10-2017, của HÐND thành phố về việc quy định mức chi bảo đảm hoạt động GS, phản biện xã hội (PBXH) của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tại quận Thốt Nốt.

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND quận Thốt Nốt, từ năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội quận tổ chức 68 cuộc hội nghị đối thoại, 91 cuộc GS, PBXH, chi trên 290 triệu đồng. Nhìn chung, UBND quận cân đối nguồn ngân sách để đảm bảo chi cho công tác GS, PBXH của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội quận đúng theo tinh thần nghị quyết của HÐND thành phố. Tuy nhiên, do kinh phí còn hạn chế nên việc lập dự toán chi hỗ trợ hoạt động GS, PBXH còn thấp. Công tác chi hoạt động GS của phường chưa đảm bảo theo yêu cầu của Nghị quyết 05/2017/NQ-HÐND; Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp phường còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HÐND.

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Trưởng đoàn GS, đề nghị UBND quận Thốt Nốt xây dựng kế hoạch, dự toán và cân đối kinh phí nhằm tạo điều kiện cho Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội quận chi cho hoạt động GS, PBXH đúng theo quy định. UBND quận chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội quận và các phường triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 05/2017/NQ-HÐND của HÐND thành phố. Ðồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQVN quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận xây dựng kế hoạch, đề cương và báo cáo kết quả GS, PBXH, đảm bảo chi đúng, chi đủ theo tinh thần Nghị quyết 05/2017/NQ-HÐND.

 Tin, ảnh: T.T

 

Chia sẻ bài viết