31/07/2022 - 17:41

Đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Những ngày này, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Long, quận Ô Môn tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền để mở rộng và tráng bê tông tuyến đường Bù Lu. Ðây là một trong những công việc Chi bộ khu vực Thới Hòa 1 tổ chức thực hiện nhằm triển khai, đưa Nghị quyết Ðại hội (ÐH) Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 vào cuộc sống.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Lợi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa 1, tuyến đường Bù Lu dài 2.600m, mặt đường bong tróc, đi lại khó khăn. Tại ÐH nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ đề ra nhiệm vụ nâng cấp tuyến đường. Ngay sau ÐH, Chi bộ đã triển khai  tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận đóng góp để làm đường. "Ngoài thi công tuyến đường Bù Lu, Chi bộ khu vực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ vay vốn, trợ giá giống cây trồng giúp nhân dân cải tạo vườn để thực hiện mục tiêu cải tạo 6ha vườn theo Nghị quyết ÐH đề ra. Ðồng thời, vận động nhân dân nhân rộng mô hình nuôi vịt xiêm để có thêm nguồn thu nhập" - đồng chí Nguyễn Thanh Lợi thông tin kết quả bước đầu triển khai đưa Nghị quyết ÐH Chi bộ khu vực vào cuộc sống.

Các chi bộ trực đang triển khai đưa nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025 vào cuộc sống, xây dựng phường Thới Long phát triển.

Tại khu vực Rạch Sung, sau khi ÐH nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Chi ủy Chi bộ khu vực xây dựng quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi ủy viên và ÐV; tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện Nghị quyết của Chi bộ. Ðồng chí Lê Văn Thêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Rạch Sung, cho biết: Một trong những nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh cải tạo vườn kém hiệu quả, chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; huy động sức dân đóng góp xây dựng giao thông; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… Sau khi ÐH thành công, Ban Chi ủy đã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo Ban Nhân dân và các đoàn thể khu vực xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết. Ðồng chí Nguyễn Văn Thêm nói: "Bước đầu Chi bộ đã vận động nhân dân hiến đất và đóng góp hơn 100 triệu đồng cùng chính quyền mở rộng và tráng bê tông tuyến đường ngọn Bù Lu dài 300m, mặt đường rộng 3m; vận động và hỗ trợ nhân dân cải tạo 3ha vườn trồng mãng cầu na, nhãn; lựa chọn 3 quần chúng ưu tú bồi dưỡng nhận thức về Ðảng để tạo nguồn kết nạp ÐV".

Hiện nay, phường Thới Long có 20 chi bộ trực thuộc Ðảng ủy phường; trong đó, có 11 chi bộ khu vực dân cư, 6 chi bộ trường, 3 chi bộ ngành, với tổng số 405 ÐV. Từ ngày 4 đến 18-7 tất cả 20 chi bộ đã tổ chức thành công ÐH nhiệm kỳ 2022-2025. Các chi bộ đã bầu chi ủy khóa mới gồm 71 đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn, năng lực, uy tín. Các chi bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới sát thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Ðồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, cho biết: Ðảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nhanh chóng xây dựng hoàn thành thể chế, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Các chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CB, ÐV và nhân dân đóng góp thực hiện nhiều công trình, mô hình. Ðiển hình như Chi bộ Công an phường chỉ đạo đơn vị nâng chất mô hình camera an ninh, cổng rào an ninh, củng cố các tổ tuần tra đêm; Chi bộ khu vực Thới Thạnh chỉ đạo tổ chức vận động nhân dân đóng góp nâng cấp tuyến đường từ Chùa Cả Du đến Lăng Ông, dài 3.600m; Chi bộ khu vực Rạch Sung chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền mở rộng và tráng bê tông tuyến đường ngọn Bù Lu, dài 300m… "Những nỗ lực của các chi bộ đã và đang góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, thúc đẩy phường Thới Long phát triển trong giai đoạn mới" - đồng chí Võ Minh Triều khẳng định.

Chia sẻ bài viết