17/06/2014 - 09:08

Chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2014-2019

Đồng chí Bùi Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở địa phương. Nhân dịp Đại hội Đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, xoay quanh vấn đề này.

* Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ 2009-2014, Ủy ban MTTQVN thành phố đã đoàn kết, tập hợp các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình hành động Đại hội lần thứ VII đạt được những kết quả nổi bật nào?

-Thực hiện Chương trình hành động Đại hội MTTQVN thành phố nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN thành phố triển khai thực hiện nhiều phong trào, chương trình phối hợp thống nhất hành động thu hút được sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thành phố. Trong đó, hiệu quả nhất là phong trào đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (VNN) và các chương trình an sinh xã hội. Thông qua cuộc vận động này đã giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động; hàng chục ngàn hộ nghèo được hỗ trợ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung hằng năm của thành phố từ 1%- 1,5%. Trong 5 năm qua, toàn thành phố đã vận động được 23.773 tỉ đồng; xây dựng, sửa chữa được 1.508 căn nhà tình nghĩa. Mặt trận thành phố đã thực hiện tốt vai trò vận động, tiếp nhận, tổ chức phân phối tiền, hàng cứu trợ kịp thời, có hiệu quả mỗi khi có thiên tai xảy ra ở trong thành phố hoặc các tỉnh miền Trung… không để xảy ra sai sót, tiêu cực, thất thoát.

Công tác vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước cũng được hệ thống Mặt trận trong thành phố tích cực thực hiện. Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân; tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong nhân dân; nâng dần nhận thức nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCƠCS). Tổ chức tốt các Hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp và phối hợp tổ chức giám sát các cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật; phối hợp tổ chức công tác bầu cử Trưởng ấp (khu vực); tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND cấp xã bầu…

* Thưa đồng chí, các cuộc vận động, phong trào lớn do Mặt trận phát động đạt kết quả ra sao?

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ngày VNN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận. Nhiệm kỳ qua, thực hiện việc mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động, lấy sự phát triển làm mục tiêu, đoàn kết nhân dân làm động lực, khu dân cư làm địa bàn triển khai tổ chức thực hiện, tiêu chuẩn xây dựng khu dân cư từng năm được thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng. Trong đó, hơn 3 năm đã tập trung vận động nhân dân thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhằm cụ thể hóa các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo chuyển biến về giảm nghèo, tội phạm, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, tai nạn giao thông ở khu dân cư.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đã thu được kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, như: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vận động nhân dân tham gia và giám sát thực hiện chính sách đối với người có công với nước, chính sách an sinh xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Hằng năm, có trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; đã xây dựng 592/630 khu dân cư văn hóa và 47/85 xã, phường, thị trấn văn hóa.

Nhiều tập thể và cá nhân ở quận Ninh Kiều có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2013 được khen thưởng. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Cuộc vận động Ngày VNN được sự quan tâm, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Trong nhiệm kỳ, Quỹ VNN 3 cấp thành phố vận động được 144.459 tỉ đồng; trong đó, cấp thành phố là 129.546 tỉ đồng để xây dựng 7.860 căn nhà Đại đoàn kết; vận động các ngành, các doanh nghiệp 435 tỉ đồng để phân bổ các địa phương, các ngành, các tổ chức xây dựng trường mầm non, hỗ trợ quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo…

* Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã làm gì để thực hiện vai trò, chức năng tham gia giám sát và phản biện xã hội? Công tác này còn những khó khăn, hạn chế gì, thưa đồng chí?

- Thời gian qua, Mặt trận thành phố và các đoàn thể nhân dân thành phố đã chủ động, tích cực xây dựng các chương trình giám sát, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ; tham gia giám sát và tổ chức hoạt động giám sát việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ VNN; thực hiện QCDCƠCS, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… đạt kết quả bước đầu. Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng phát huy có tác dụng.

Đối với công tác phản biện xã hội, Mặt trận thành phố đã thực hiện được một số việc, như: tham gia góp ý xây dựng các văn bản luật, một số chương trình, đề án cụ thể của thành phố. Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn lại, công tác giám sát phản biện của Mặt trận còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; chất lượng phản biện của Mặt trận còn thấp; trình độ chuyên môn, năng lực nhìn nhận vấn đề, phân tích, đánh giá và kết luận trong quá trình phản biện của Mặt trận còn bất cập; một số nơi, Mặt trận chưa mạnh dạn phản biện nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, thậm chí không dám nói rõ chính kiến của mình...

* Nhìn lại cả nhiệm kỳ, đồng chí nhận thấy trình độ, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận hiện nay ra sao? Còn những mặt nào cần tiếp tục quan tâm, tăng cường để đội ngũ cán bộ Mặt trận hoạt động ngày càng năng động, hiệu quả hơn?

- Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp thành phố không ngừng được củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, coi trọng tiêu chuẩn cán bộ để tuyển chọn cán bộ giỏi, tâm huyết. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tác động tích cực, phong cách làm việc của cán bộ ngày được đổi mới theo tư tưởng dân vận của Bác Hồ “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cơ sở được nâng lên cả về trình độ và năng lực công tác, tuổi đời cũng được trẻ hóa dần. Cụ thể, qua Đại hội Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2013 - 2018, bình quân tuổi đời cán bộ chuyên trách trong Ban Thường trực là 43. Tổng số thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN của 85 xã, phường, thị trấn là 265 người (trong đó, trung cấp chính trị: 120; sơ cấp: 71; đại học: 32; cao đẳng, trung cấp: 57; tốt nghiệp trung học phổ thông: 131); có 23 Chủ tịch Ủy ban MTTQVN cấp xã là Thường vụ cấp ủy; 52 là đảng viên. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được củng cố, chất lượng hoạt động chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, một số nơi, đội ngũ cán bộ và trình độ, năng lực, kỹ năng vận động, tập hợp quần chúng còn nhiều hạn chế, nhất là ở cơ sở; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ của Mặt trận chưa phù hợp, làm cho cán bộ thiếu an tâm công tác…

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, cần tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp, chú trọng đề cao năng lực tham mưu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ một cách chủ động, có kế hoạch bảo đảm về số lượng, chất lượng. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận chuyên trách một cách bài bản, đi vào những kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu theo từng lĩnh vực công tác, đối tượng đặc thù.

* Dự thảo chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019 mà các đại biểu sẽ tham gia thảo luận, đóng góp tại Đại hội Đại biểu MTTQVN thành phố Cần Thơ có những điểm gì mới khiến đồng chí tâm đắc? Hệ thống Mặt trận thành phố cần làm gì để thực hiện thành công chương trình hành động nhiệm kỳ VIII, thưa đồng chí?

- Trong dự thảo Chương trình hành động nhiệm kỳ mới đã được các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp, điều mà tôi tâm đắc nhất là việc đề ra các giải pháp để phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời thực hiện được chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện được giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Các chương trình hành động của Mặt trận thành phố chỉ có thể thành công khi có sự vào cuộc triển khai đồng bộ hiệu quả của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu và sự ủng hộ tham gia của mỗi người dân, mỗi gia đình với phương châm “lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân”. Ủy ban MTTQVN các cấp thành phố phải thực hiện tốt vai trò chủ trì để từng thành viên Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng các mô hình đặc thù hoạt động của tổ chức mình, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động trong từng thời kỳ (6 tháng, 1 năm), nâng cao uy tín, vai trò của Mặt trận. Đồng thời, thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; coi trọng tập hợp và phát huy vai trò Ủy viên Ủy ban MTTQVN các cấp thành phố, các Hội đồng tư vấn, lực lượng chuyên gia, cốt cán ở cơ sở… Đó là những nhân tố quan trọng huy động sức mạnh của hệ thống và toàn xã hội, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức Mặt trận…

* Xin cảm ơn đồng chí!

THANH THY (thực hiện)

Chia sẻ bài viết