23/05/2020 - 08:14

Định Môn tạo đột phá từ công tác xây dựng Đảng 

Nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ xã Định Môn, huyện Thới Lai, khởi đầu với không ít thách thức bởi trong nhiệm kỳ 2010-2015 nhiều năm Đảng bộ không đạt trong sạch vững mạnh. Công tác xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới tại xã xuất phát điểm nhiều khó khăn (bắt đầu chỉ đạt 3/19 tiêu chí). Vì vậy, toàn Đảng bộ đã xác định công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị là then chốt để tạo sức bật, nền tảng trong chỉ đạo và phát triển toàn diện các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công tác thường xuyên của Đảng bộ xã Định Môn. Ảnh do địa phương cung cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Định Môn, tâm đắc: “Thành công nhất của nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ xã Định Môn là tạo khối đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Từ đó, chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu hằng năm đều đạt và vượt nghị quyết trên giao, đặc biệt là được công nhận Xã Văn hóa - nông thôn mới vào ngày 10-11-2017”.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy Thới Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Môn ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đã xây dựng khung cán bộ chủ chốt vừa hồng vừa chuyên, tiến hành củng cố hệ thống chính trị, đoàn thể cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, đảng viên tham gia viết kiểm tra nhận thức lý luận chính trị, đăng ký thực hiện các nghị quyết, khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm… Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã chú trọng thực hiện, với 30 nội dung kiểm tra và 40 nội dung giám sát. Trong nhiệm kỳ, không có tổ chức đảng hay đảng viên vi phạm kỷ luật. Đảng bộ xã Định Môn kết nạp 67 đảng viên mới, đạt hơn 103% chỉ tiêu nhiệm kỳ, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 293 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Hằng năm Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh.

“Đảng bộ bám sát chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - phát triển” và thực hiện thành công khâu đột phá: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu quả hoạt động của chính quyền, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới” - đồng chí Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh. Chuyển biến rõ nét nhất là đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 46,7 triệu đồng/năm, đạt 156% so Nghị quyết và tăng 16,7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay, xã chỉ còn 37 hộ nghèo (tỷ lệ 1,32%, giảm 3,33% so với năm 2015); 184 hộ cận nghèo (tỷ lệ 6,5%). Đó là nhờ xã có chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, xác định nông nghiệp chất lượng cao làm nền tảng thúc đẩy tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển; đồng thời, năng động có các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm phù hợp.

Sự phát triển ở Định Môn luôn song hành cùng quản lý tốt trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Hệ thống giao thông - thủy lợi dần kiện toàn với 13,2km đường lộ 2m, 14,5km đường 4m, 15 cây cầu nông thôn, nạo vét 28,5km kênh thủy lợi nội đồng và 33,4km kênh thủy lợi tạo nguồn... tổng kinh phí khoảng 18,5 tỉ đồng, do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Giáo dục, y tế, văn hóa… của xã ngày càng khởi sắc với tất cả 4 điểm trường đạt chuẩn quốc gia, tạo thuận lợi hoàn thành tất cả các mục tiêu về giáo dục. Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia, triển khai đầy đủ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Thiết chế văn hóa cơ sở hoàn chỉnh, 95% hộ được công nhận Gia đình văn hóa… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Định Môn cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Định Môn xác định tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chống tư tưởng cá nhân, thực dụng, cơ hội, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, lãnh đạo toàn hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân; tập trung các nguồn lực để duy trì và phát triển các mục tiêu nông thôn mới; phát triển toàn diện địa phương.

T.V

Chia sẻ bài viết