09/03/2021 - 06:07

Đề nghị xử lý tình trạng sử dụng loa karaoke di động gây tiếng ồn

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị có biện pháp quản lý, xử lý tình trạng người dân sử dụng loa karaoke di động gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

UBND thành phố xin cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của bà con cử tri. UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong việc sử dụng các thiết bị khuếch đại âm thanh. Cụ thể như sau:

- Rà soát, bổ sung yêu cầu về việc “Thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động ca nhạc có sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh điện tử đảm bảo sự yên tĩnh chung” vào quy ước của ấp, khu vực. Đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Kiên quyết không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” đối với các gia đình không chấp hành quy ước ấp, khu vực, có nếp sống, ứng xử thiếu văn minh trong cộng đồng, bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; không xét tặng danh hiệu “ấp, khu vực văn hóa” đối với các ấp, khu vực có hộ gia đình vi phạm về tiếng ồn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường kéo dài, được cử tri liên tục phản ánh, khiếu kiện vượt cấp.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong việc nâng cao ý thức chấp hành các nội quy, quy ước ấp, khu vực; hạn chế tối đa tình trạng sử dụng các thiết bị khuếch đại âm thanh gây ảnh hưởng đến những người xung quanh và gây mất an ninh trật tự.

- UBND quận, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp người dân sử dụng loa di động để hát karaoke gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của người xung quanh và mất an ninh trật tự theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Chia sẻ bài viết