19/02/2020 - 19:07

Đề nghị xử lý nghiêm hành vi xả rác nơi công cộng

Cử tri thành phố đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi xả rác nơi công cộng. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng được Chính phủ quy định tại Khoản 1,2,3,4 Điều 20 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đã được UBND thành phố triển khai đến các ngành, các cấp chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện đúng theo thẩm quyền trong thời gian qua.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các quận, huyện trong thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng, đảm bảo môi trường sống trong lành cho nhân dân.

Chia sẻ bài viết