31/03/2019 - 06:31

Đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Nội dung trả lời của Công an quận Bình Thủy như sau:

Tình hình vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường vẫn còn xảy ra, tập trung chủ yếu tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1, khu dân cư và các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Cụ thể:

- Nhiều cơ sở, doanh nghiệp chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải hoặc có xây dựng nhưng không vận hành, chỉ vận hành cầm chừng để đối phó với cơ quan chức năng; thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật.

- Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư, các cơ sở nhỏ, quy mô hộ gia đình làm phát sinh bụi, mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Công an quận đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng, cơ sở có điều kiện, khả năng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất; kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, Công an quận đề ra một số giải pháp sau:

- Đổi mới, nâng cao phương thức, nội dung trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động trong công tác bảo vệ môi trường.

- Tăng cường phối hợp trong công tác nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố ý xả thải gây ô nhiễm môi trường.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, tiến hành lập hồ sơ điều tra cơ bản đối với lĩnh vực trọng điểm, nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các lĩnh vực công nghiệp, y tế, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, khai thác tài nguyên thiên nhiên…

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện, tham mưu Thường trực HĐND, UBND quận, Ban Giám đốc Công an thành phố tham mưu UBND thành phố kiến nghị các cơ quan chức năng chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường.

Chia sẻ bài viết