03/12/2019 - 18:20

Đề nghị xử lý hành vi phát tờ rơi, dán quảng cáo sai quy định

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố tăng cường công tác kiểm tra và xử lý triệt để hành vi phát tờ rơi, dán quảng cáo sai quy định. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) như sau:

Thời gian qua, Sở VHTT&DL hướng dẫn trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận, huyện; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và quảng cáo cho cán bộ quản lý quận, huyện, xã, phường, thị trấn; triển khai đề án tuyên truyền, cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời thành phố, giai đoạn 2018-2020 và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quảng cáo cho các quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm.

Thời gian tới, Sở VHTT&DL tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ  tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ  biến pháp luật về quảng cáo, trong đó tập trung vào các giải pháp hạn chế quảng cáo rao vặt, phát tờ  rơi, nhằm tuyên truyền đến người dân ý thức thực hiện đúng pháp luật. Đồng thời, phối hợp các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những trường hợp quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi không đúng quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện chế tài xử phạt vi phạm hành chính song song với việc giải thích, tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan. Đưa nội dung chấn chỉnh quảng cáo rao vặt vào tiêu chí để xét danh hiệu văn hóa hằng năm của ấp/khu vực, xã/phường/thị trấn. Địa phương nào để xảy ra tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích cả năm của địa phương đó. Bố trí, quy hoạch điểm, khu vực dành cho quảng cáo rao vặt bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư để các thành phần tham gia có điều kiện, cơ hội cung ứng các loại hình dịch vụ xã hội phù hợp, góp phần sớm đẩy lùi nạn quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Chia sẻ bài viết