01/02/2023 - 04:36

Đề nghị xem xét được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh

Cử tri quận Cái Răng đề nghị xem xét, điều chỉnh cho đối tượng tham gia BHYT có mã KC4 được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh (KCB) như đối tượng có mã KC2. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ, người có công cách mạng, cựu chiến binh có mã đối tượng KC, mã hưởng BHYT là 2 khi đi KCB theo quy định của Luật BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng với mức hưởng là 100% chi phí KCB theo quy định, gồm: người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trừ các đối tượng được cấp mà CC, CK và CB.

Theo Luật BHYT, người tham gia kháng chiến đồng thời là người có công thì mức hưởng BHYT theo người có công với cách mạng (mã hưởng BHYT là 2) khi KCB theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật BHYT; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng với mức hưởng là 100% chi phí KCB theo quy định. Người tham gia kháng chiến đồng thời là Cựu chiến binh thì mức hưởng BHYT theo đối tượng Cựu chiến binh (mã hưởng BHYT là 2) khi đi KCB BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng với mức hưởng là 100%.

UBND thành phố giao Sở Y tế thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố có văn bản gửi Bộ Y tế xem xét đối tượng người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP khi đi KCB theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật BHYT; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng với mức hưởng là 100%.

Chia sẻ bài viết