18/04/2020 - 09:43

Đề nghị xem xét di dời điểm trung chuyển rác

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh việc trung chuyển rác tại đường Huỳnh Mẫn Đạt phát sinh mùi hôi. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND quận chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND các phường và các phòng, ban có liên quan  khảo sát vị trí để di dời điểm trung chuyển rác tạm tại đường Huỳnh Mẫn Đạt và đã gởi văn bản đến UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan xin chủ trương và kinh phí đầu tư, xây dựng các trạm trung chuyển rác trên địa bàn quận. Ngày 10-4-2019, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc với UBND quận Bình Thủy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2019 và chương trình công tác quý II năm 2019, đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm việc với quận Bình Thủy trong vấn đề thủ tục triển khai, nguồn lực thực hiện đầu tư xây dựng 3 điểm trung chuyển rác trên địa bàn quận theo phương thức cùng chia sẻ giữa quận và thành phố.

Ngày 11-4-2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố có Công văn số 936/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT, với nội dung đề nghị UBND thành phố giao UBND quận Bình Thủy rà soát, trường hợp công trình bức xúc cần đầu tư trong giai đoạn hiện nay thì cân đối bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp do UBND quận quản lý. Trường hợp đầu tư bằng ngân sách thành phố, đề nghị sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Trong thời gian sử dụng tạm vỉa hè đường Huỳnh Mẫn Đạt để sử dụng làm điểm trung chuyển rác tạm, UBND quận đã chỉ đạo và yêu cầu phòng Quản lý đô thị thường xuyên phối hợp với UBND phường Bùi Hữu Nghĩa tiếp tục theo dõi, kiểm tra và đề nghị đơn vị thu gom rác thực hiện che chắn, phun xịt khử mùi không để xảy ra mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chia sẻ bài viết