20/09/2021 - 21:25

Đề nghị xem xét chi hỗ trợ và tái định cư

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị xem xét chi hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm thương mại huyện Vĩnh Thạnh. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án Trung tâm thương mại huyện Vĩnh Thạnh, do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Cơ Hội Mới làm chủ đầu tư. Dự án đã bàn giao nền tái định cư 60 hộ; còn 7 hộ, trong đó, có 5 hộ được giao nền, nhưng chưa đồng ý nhận nền và 2 hộ được giải quyết cho mua nền, nhưng không liên hệ được do không rõ nơi cư trú. Tổng số tiền chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ tái định cư khoảng 5,091 tỉ đồng. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh làm việc với chủ đầu tư về việc nộp tiền hỗ trợ, tái định cư để UBND huyện ban hành quyết định giao đất cho người dân, nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện.

Để giải quyết vấn đề trên, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất phương án cụ thể để xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Qua đó, Sở Xây dựng đã nhiều lần có văn bản đề nghị chủ đầu tư cung cấp các văn bản pháp lý để xem xét, xử lý nhưng vẫn chưa được chủ đầu tư cung cấp đầy đủ. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Vĩnh Thạnh làm việc với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm hoặc tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết