13/08/2020 - 23:16

Đề nghị xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị nghiên cứu xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố như sau:

- Trong quá trình tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu các quận và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn (do UBND huyện là chủ đầu tư tổ chức lập), Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND quận, huyện nghiên cứu lồng ghép các định hướng, cơ chế, chính sách đã được Thành ủy, HĐND thành phố và UBND thành phố thông qua. Cụ thể là các nghị quyết về phát triển đô thị thông minh, xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố, xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái, xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững,… vào nội dung giải pháp định hướng phát triển đô thị của các đồ án quy hoạch. 

- Việc định hướng không gian thành phố nói chung và quận, huyện nói riêng trong các đồ án quy hoạch được thể hiện theo hướng phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển đô thị hài hòa giữa cây xanh và mặt nước, đan xen đặc trưng của một đô thị sông nước. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, chú trọng sự phát triển đồng đều giữa các quận, huyện về quản lý phân bổ dân cư; xây dựng và quản lý kiến trúc đô thị theo quy hoạch được duyệt, như: khu đô thị trung tâm mua sắm, khu phố đi bộ, khu đô thị du lịch sinh thái - khu bảo tồn vườn cây ăn trái, khu đô thị công nghiệp, khu đô thị trung tâm truyền thống, công viên theo tuyến và các công viên chuyên đề,…

Song song đó là nghiên cứu đề xuất giải pháp kết nối giữa hạ tầng đô thị gắn với hạ tầng nông thôn đồng bộ; kiến trúc giữa đô thị và nông thôn hài hòa, từ đó cải thiện đáng kể môi trường, chất lượng sống vùng nông thôn.

Chia sẻ bài viết