17/02/2020 - 19:16

Đề nghị thực hiện đúng các quy định về treo Quốc kỳ

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị ngành chức năng thành phố tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện đúng các quy định về treo Quốc kỳ trong các dịp lễ, Tết. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố như sau:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1083/SVHTTDL-NVVH, ngày 10-4-2014, về việc hướng dẫn trang trí treo cờ, băng rôn trong các ngày lễ, kỷ niệm. Trong đó, triển khai Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL, ngày 2-10-2012, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, đề nghị UBND các xã, phường, trị trấn thực hiện treo và hướng dẫn nhân dân treo cờ theo đúng hướng dẫn, quy định.

- Hằng năm, vào các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước: Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4, Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các sự kiện trọng đại khác, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều triển khai thông báo của UBND thành phố, ban hành văn bản hướng dẫn về việc treo cờ theo đúng quy định, đảm bảo mỹ quan trong các dịp nêu trên.

Một số giải pháp trong thời gian tới: Vào các ngày lễ, Tết, kỷ niệm trọng đại của đất nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục ban hành các văn bản đến các đơn vị có liên quan, về việc hướng dẫn trang trí treo cờ, băng rôn trong các ngày lễ, kỷ niệm. Đề nghị UBND xã, phường, thị trấn phát huy tốt hơn nữa vai trò của địa phương trong việc theo dõi, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện đúng các quy định về treo Quốc kỳ trong các dịp lễ, Tết…

Chia sẻ bài viết