31/10/2019 - 18:24

Đề nghị thông tin về dự án

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thông tin về dự án khu công viên cây xanh trên đường tỉnh 919 (đường Phù Đổng Thiên Vương).

Dự án khu công viên cây xanh trên đường tỉnh 919 nằm chung trong quy hoạch tỷ lệ 1/500 Trung tâm thị trấn huyện lỵ, huyện Vĩnh Thạnh, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 25-8-2008.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện được. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan rà soát quy hoạch và lên phương án xin thành phố điều chỉnh quy hoạch cho phép huyện thực hiện dự án theo hình thức gom lại 4 cụm cũng trên đoạn đường này, với diện tích khoảng 4.000m2; phần quy hoạch công viên cây xanh sẽ điều chỉnh tại vị trí khác. UBND huyện cũng đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 thị trấn Vĩnh Thạnh. Đến nay, đã thông qua nhiệm vụ quy hoạch. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai thực hiện.

Chia sẻ bài viết