05/12/2019 - 22:02

Đề nghị thành phố quan tâm thực hiện Đề án phát triển du lịch

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thành phố quan tâm thực hiện Đề án phát triển du lịch cồn Tân Lộc. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) như sau: 

Sở VHTT&DL đã phối hợp UBND quận Thốt Nốt tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 31-7-2019, về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

Hằng năm, Sở VHTT&DL phối hợp UBND quận Thốt Nốt quan tâm mở các lớp tập huấn tại quận. Cụ thể, năm 2018, mở lớp tập huấn kiến thức khai thác các loại hình du lịch và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường du lịch và lớp tập huấn cho các hộ nông dân làm du lịch tại phường Tân Lộc; năm 2019, mở lớp tập huấn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, lồng ghép nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường tại quận Thốt Nốt...

UBND quận Thốt Nốt phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ triển khai dự án Khoa học và Công nghệ về mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại cù lao Tân Lộc, phường Tân Lộc; đã mở 1 lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho hộ dân và cán bộ, 1 buổi hội thảo tại Trường Đại học Cần Thơ.

Đồng thời, huy động xã hội tham gia đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ du lịch, gắn với việc thu hút, mời gọi các nhà đầu tư chuyên nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài quận; nâng cấp, mở rộng hoàn thiện các cơ sở du lịch hiện có; đồng thời, mời gọi đầu tư các dự án du lịch có quy mô, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án lớn. Thành phố đang mời gọi đầu tư dự án khu du lịch sinh thái cù lao Tân Lộc, diện tích 41ha; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở du lịch, dịch vụ du lịch, những mô hình, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có hiệu quả. Xây dựng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại cù lao Tân Lộc: xây dựng các vườn trái cây, làng bè… tại khu vực Tân Mỹ (phía đuôi cồn) trở thành điểm homestay tham quan, học tập cách trồng cây ăn trái, nuôi cá, kết hợp ẩm thực.

Ngoài ra, hằng năm, tổ chức Ngày hội du lịch vườn trái cây Tân Lộc nhằm quảng bá, tuyên truyền hành ảnh du lịch của địa phương và thu hút nguồn du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, tiếp các đoàn đến tham quan khảo sát tình hình du lịch quận Thốt Nốt; tham gia các sự kiện trong thành phố để giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch của quận.

Sở VHTT&DL phối hợp UBND quận Thốt Nốt triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch cù lao Tân Lộc, mời gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án khu du lịch sinh thái cù lao Tân Lộc; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, homestay, tôn tạo và phát huy các làng nghề truyền thống để phát triển du lịch; hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch quận Thốt Nốt.

Chia sẻ bài viết