30/10/2019 - 04:05

Đề nghị tăng cường xử lý tình trạng xả rác xuống sông

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng xả rác thải trực tiếp xuống sông đối với các tàu du lịch, du thuyền ở khu vực bến Ninh Kiều. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

Trong tháng 6 năm 2019, Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Ninh Kiều đã phối hợp với UBND phường Tân An tiến hành kiểm tra đối với 2 nhà hàng du thuyền tại khu vực bến Ninh Kiều. Qua kiểm tra, Đoàn đã nhắc nhở, yêu cầu các chủ cơ sở cam kết có kế hoạch bảo vệ môi trường, phải có phương án xử lý chất thải, bố trí thêm các thùng chứa rác, đảm bảo rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định, không vứt rác thải xuống sông. Cả 2 cơ sở đã cam kết khắc phục theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND quận đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về  bảo vệ môi trường. Đồng thời, kịp thời tham mưu UBND quận xem xét, lập hồ sơ xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần khắc phục tình trạng xả rác thải xuống hệ thống sông, rạch trên địa bàn quận.

Chia sẻ bài viết