16/10/2021 - 07:03

Đề nghị tăng cường phối hợp trong hoạt động du lịch

Cử tri đề nghị tăng cường phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch nhằm mang lại ấn tượng tốt đẹp, sự hài lòng cho du khách khi đến với thành phố. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố như sau:

Thời gian qua, Sở VH-TT&DL thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch; hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, các khu, điểm du lịch thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch… Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ sở còn hạn chế trong việc thực hiện; phối hợp kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách, tăng giá dịch vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách… Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch, xây dựng và triển khai Cổng thông tin du lịch (www.canthotourism.vn) và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động, góp phần quảng bá du lịch thành phố đến người dân, khách du lịch trong và ngoài nước.

Thời gian tới, Sở VH-TT&DL sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch; phối hợp các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn, chấn chỉnh các tổ chức cá nhân còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh. Song song đó là thực hiện tốt công tác quản lý lưu trú của khách du lịch; kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, môi trường tại các điểm vườn du lịch, cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ lữ hành... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan, vui chơi của khách du lịch khi đến thành phố.

Chia sẻ bài viết