23/01/2021 - 07:41

Đề nghị sớm duy tu, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp

Cử tri các quận, huyện đề nghị thành phố sớm duy tu, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp do ngập nước để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đồng thời, quan tâm triển khai việc thí điểm các mô hình chống ngập trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Năm 2020, các đợt mưa bão và triều cường dâng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố, làm cho nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải thành phố đã có báo cáo tham mưu thường trực UBND thành phố chỉ đạo khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Qua xem xét báo cáo của Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố đã giao các sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện tập trung kiểm tra, rà soát lập kế hoạch khắc phục các nơi hư hỏng của hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố. Đồng thời, UBND thành phố đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện xây dựng đề án, chương trình chống ngập chung cho thành phố, trình UBND thành phố phê duyệt trong quý II năm 2021 và đưa các công trình, dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo để tổ chức thực hiện.

Chia sẻ bài viết