22/09/2021 - 20:00

Đề nghị nâng cấp, sửa chữa quốc lộ

Cử tri đề nghị nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 91, đoạn từ km00-km07, đồng thời, khắc phục tình trạng ngập nước trên tuyến đường này. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Quốc lộ 91, đoạn từ km00-km07 (đường Cách mạng Tháng 8), do Bộ Giao thông vận tải quản lý và khai thác. Thời gian qua, thành phố đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được Bộ Giao thông vận tải cân đối, bố trí vốn cải tạo, nâng cấp.

Qua khảo sát, để thực hiện đoạn đường này cần có nguồn kinh phí trên 5.200 tỉ đồng; trong đó, dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng sẽ do Bộ Giao thông vận tải thực hiện; phần kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 4.082 tỉ đồng được thực hiện từ ngân sách thành phố. Qua cân đối, ngân sách giải phóng mặt bằng của dự án vượt quá khả năng cân đối ngân sách thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, UBND thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND thành phố phương án khả thi để thực hiện.

Trước mắt, để hạn chế tình trạng ngập, nghẹt trên tuyến, UBND thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thành phố cân đối, bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông, quỹ bảo trì đường bộ để duy tu, sửa chữa mặt đường và nâng cấp, cải tạo lại hệ thống thoát nước trên đoạn tuyến. Qua đó, nhằm tăng cường khả năng thoát nước, đảm đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Chia sẻ bài viết