27/11/2022 - 22:10

Đề nghị kịp thời chi trả chế độ cho người thụ hưởng

Cử tri quận Ô Môn phản ánh việc chi trả chế độ cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội thông qua bưu điện đôi lúc còn chậm trễ. Cử tri đề nghị khắc phục tình trạng này, nhằm đảm bảo việc chi trả chế độ cho người thụ hưởng được kịp thời theo đúng quy định. Nội dung trả lời của Bưu điện TP Cần Thơ như sau:

Qua ý kiến phản ánh của cử tri quận Ô Môn, Bưu điện TP Cần Thơ đã chỉ đạo Bưu điện trung tâm Ô Môn phối hợp  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ô Môn để xác minh các nội dung phản ánh của cử tri.

Qua xác minh việc chi trả chế độ cho đối tượng chính sách thực hiện đúng quy định. Riêng việc chi trả chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua bưu điện trên địa bàn quận Ô Môn có tháng bị chậm so với thời gian quy định.

Để khắc phục và đảm bảo chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội đúng thời gian quy định, Bưu điện TP Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo Bưu điện trung tâm Ô Môn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ô Môn thực hiện tốt việc chi trả chế độ đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo thời gian quy định cho đối tượng thụ hưởng.

 

Chia sẻ bài viết