01/05/2022 - 16:47

Đề nghị kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả

Cử tri đề nghị tăng cường công tác kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả trên thị trường, nhằm hạn chế thiệt hại cho nông dân. Đồng thời, đề nghị đấu nối đường ống cấp nước sạch tại khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

- Về kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả: Trong năm 2021, ngành Nông nghiệp đã tiến hành thanh tra 14 mẫu thuốc và 18 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng sản phẩm. Không phát hiện phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả. Kết quả kiểm tra chất lượng có 1/14 mẫu thuốc trừ bệnh, 1/18 mẫu phân bón không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Xử phạt vi phạm hành chính 2 hành vi trên, tổng số tiền 12.895.000 đồng. Ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân khi mua sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lựa chọn cơ sở buôn bán có uy tín, có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

- Về đấu nối đường ống cấp nước sạch tại khu vực Thới Hòa 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp Phòng Kinh tế quận Ô Môn, UBND phường Thới Long tổ chức họp dân, lấy ý kiến của bà con về việc đồng thuận mở rộng mạng cấp nước. Đến thời điểm báo cáo, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chưa nhận được biên bản họp dân và đề nghị mở mạng cấp nước của địa phương.

Chia sẻ bài viết