18/01/2022 - 20:20

Đề nghị khắc phục sạt lở

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị có biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở ở đầu cù lao Tân Lộc. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Khu vực đầu cù lao Tân Lộc có diễn biến sạt lở rất phức tạp, gây mất đất, mất sinh kế và đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân (tổng diện tích đất bị sạt lở hoàn toàn trên 13ha).

Hiện nay, tình hình sạt lở tại khu vực đầu cù lao Tân Lộc vẫn đang diễn ra, nhất là trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu và việc khai thác tài nguyên nước của các quốc gia trên thượng nguồn, đặc biệt là xây dựng đập thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với địa phương khảo sát cụ thể khu vực trên và đã tham mưu UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung 2 dự án kè chống sạt lở khẩn cấp trên địa bàn TP Cần Thơ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 2-7-2021; trong đó có dự án kè chống sạt lở khẩn cấp đầu cù lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, dài 4.000m, dự kiến tổng mức 400 tỉ đồng.

Chia sẻ bài viết