28/05/2020 - 19:13

Đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác xã kiểu mới

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị cho biết kết quả thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố như sau:

Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND thành phố ban hành Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn thành phố; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong đó có nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg.

Sở NN&PTNT đã phối hợp với Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế các quận, huyện chọn, đề xuất 15 HTX tham gia Đề án thí điểm. Đồng thời phối hợp với Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế các quận, huyện, UBND các xã, phường tiến hành khảo sát và tổng hợp kết quả để đề nghị hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhằm cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của HTX, ngành Nông nghiệp đã phối hợp triển khai các văn bản liên quan đến thực hiện Đề án. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX, nhất là các HTX tham gia Đề án được quan tâm thực hiện.

Ngành Nông nghiệp cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan giới thiệu, vận động HTX tham gia liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; vận động thành viên các HTX tham gia cùng liên kết, hạn chế tình trạng phá vỡ hợp đồng. Song song đó, UBND thành phố cũng bố trí hơn 2,4 tỉ đồng để hỗ trợ các HTX xây dựng trụ sở làm việc. Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật lồng ghép dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) hỗ trợ các HTX tham gia Đề án nhà kho, lò sấy, trạm bơm điện…

Chia sẻ bài viết